Nya upphandlingsregler 2

Utgiven:
20 mars 2006

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Finansdepartementet

Upphandlingsutredningen 2004

Sammanfattning

Upphandlingsutredningen 2004 föreslår bland annat i sitt slutbetänkande att det ska införas en regel som innebär att upphandlande myndigheter/enheter bör ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling. Ett annat förslag är att införa fasta värden för direktupphandling. Värdena bestäms som en viss andel av aktuella tröskelvärden. Dessutom föreslås att de frivilliga delarna i de nya upphandlingsdirektiven ska införas i svensk lag. Det blir alltså möjligt att vid upphandling använda en konkurrenspräglad dialog, ett dynamiskt inköpssystem eller en elektronisk auktion.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)