Legaliseringar på UD:s juridiska expedition

På UD:s juridiska expedition legaliseras svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta.

UD:s juridiska expedition utfärdar inte längre apostille utan hänvisar till Notarius Publicus.

För information om betalning och hur lång tid det tar att få sin legaliserade handling, se respektive rubrik under "Frågor och svar om legaliseringar".

För frågor om legaliseringar kontakta oss i första hand via e-post:
ud-kss-jurexp@gov.se

Besöksadress:

Utrikesdepartementet
Juridiska expeditionen
Malmtorgsgatan 3 A
Stockholm

Besökstid:

Måndag - fredag 09.00-11.00

E-post:

ud-kss-jurexp@gov.se

Postadress:

Juridiska expeditionen
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

Telefon:

08-405 51 00