Kompetens för Sverige

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Storbritanniens avsikt att utträda ur EU

    - Storbritannien har varit en nära och värdefull samarbetspartner inom EU. Vi beklagar det brittiska beslutet att lämna unionen, men det är ändå bra att förhandlingsprocessen nu kan börja efter en ganska lång vänteperiod. Jag välkomnar den konstruktiva ansatsen i premiärminister Mays brev. Jag vill se ordnade och resultatinriktade förhandlingar och att vi även efter utträdet får ett så bra och gynnsamt förhållande till Storbritannien som möjligt. Det är viktigt för Storbritannien, för EU och för Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

  • Uttalande av statsminister Stefan Löfven

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Det är med sorg och bestörtning som jag nåtts av beskedet att Zaida Catalán mist livet i den Demokratiska Republiken Kongo.

Foto: Lauri Roktko / Folio

Förlossningsvården tillförs en halv miljard kronor

En halv miljard kronor kommer att tillföras förlossningsvården i vårändringsbudgeten för 2017. Det sker som ett tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Biträdande finansminister Per Bolund, statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson
Biträdande finansminister Per Bolund, statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson under pressträffen i PRO:s lokaler i Järfälla utanför Stockholm. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Sänkt skatt för pensionärer

Skatten sänks för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. Detta innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare därmed sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2017

Regeringen prioriterar särskilt tre områden i EU-arbetet under 2017: Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Så ska vi skydda valrörelsen från andra staters påverkan

I en debattartikel i Dagens Nyheter måndag den 20 mars skriver statsminister Stefan Löfven om hur valrörelsen ska skyddas från andra staters påverkan.

Grundutbildade soldater på F 21 2015
Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor och män. Både kvinnor och män kommer att kallas in till mönstring och kan bli uttagna att fullgöra grundutbildning med värnplikt. Foto: Försvarsmakten

Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt

Regeringen beslutade den 2 mars att totalförsvarspliktiga kvinnor och män ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med värnplikt. Försvarsmakten ska planera för att minst 4 000 personer per år ska genomföra grundutbildning med värnplikt under 2018 och 2019.

Utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Olof Skoog och kabinettsekreterare Annika Söder
Sverige valdes den 28 juni 2016 in i FN:s säkerhetsråd med god marginal. Foto: Manuel Elias / UN Photo

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Under 2017 och 2018 sitter Sverige som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Det ligger i Sveriges intresse att som ett öppet och omvärldsberoende land bidra till och slå vakt om den internationella ordning där FN och dess säkerhetsråd är kärnan.

Illustration: FN

Globala målen och Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen på Instagram

Följ regeringen i den politiska vardagen på @sverigesregering.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 26909 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida