Arkiv: Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Seminarium om Fossilfritt Sverige på COP21 i Paris: "Nu är tid att agera"

Under det pågående klimatmötet COP21 höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarkandsminister Per Bolund ett seminarium om initiativet Fossilfritt Sverige den 5 december. Deltog gjorde representanter från Stockholm, Göteborg, Östersund, IKEA, Volvo Group och Ericsson, som är några av de aktörer som på kort tid valt att ställa sig bakom initiativet.

- Vi vill visa resten av världen hur snabbt ett land kan bli fossilfritt, hur snabbt det går att genomföra implementeringen och hur snabbt det går att exportera idén till andra länder, sa klimat- och miljöminister Åsa Romson under seminariet.

Med lanseringen av initiativet Fossilfritt Sverige har regeringen satt ett tydligt mål – Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom att visa att Sverige tar ansvar på hemmaplan skickar regeringen också en uppmaning till andra länder om att bli fossilfria genom att intensifiera sitt klimatarbete.

Professor Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre deltog vid seminariet och betonade att de länder som ställer om till fossilfritt kommer skicka viktiga signaler till resten av världen:

- Att vara ett land som kombinerar fossilfrihet och väldstånd skickar starka signaler till resten av världen. Det finns starka möjligheter för att Sverige ska kunna bli ett av världens första fossilfria land.

IKEA var en av de aktörer som deltog under seminariet och IKEAs Europachef Katarina Maaskant klargjorde att vägen mot fossilfrihet är enkel:

- Att ha ett mål om hundra procent är enkelt att förhålla sig till, det är tydligt vad alla måste göra.

Anders Wijkman, som bland annat är ordförande för Miljömålsberedningen, poängterade vikten av att hitta starkare styrmedel för materialanvändning och återvinning. Han sa också att det länge funnits en felaktig bild om miljöskatter och andra styrmedel på miljöområdet:

- Miljövänliga styrmedel har ofta setts som ett hot mot jobben. Det är inte sant. Faktum är att det är precis tvärt om.

Sverige har visat att det går att bedriva en ambitiös klimatpolitik och samtidigt ha en gynnsam ekonomisk tillväxt. För att driva en ambitiös klimatpolitik krävs dock en god samverkan mellan regering, näringsliv och andra samhällsaktörer. De tre städer som deltog i seminariet, Österstund, Göteborg och Stockholm, lyfte alla fram den centrala roll som städerna utgör i omställningen:

- Kommuner är nyckeln till att skapa den fossilfria framtiden, sa Karin Thomasson, kommunalråd i Östersunds kommun och ordförande för Klimatkommunerna.

- Städer står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen – vi har en viktig roll att spela, sa Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholm stad.

För att lyckas med de globala klimatmålen krävs också internationella samarbeten mellan såväl regeringar som företag. Genom Fossilfritt Sverige vill regeringen skapa en samverkansplattform för svenska aktörer och därigenom sätta tydliga exempel för omvärlden.

Niklas Gustafsson, hållbarhetschef på Volvo Group, gjorde klart att man måste våga utmana för att vara först:

- Volvo vill vara ledande i hållbara transportlösningar. För att lyckas med det kan vi inte bara göra det andra gör, vi måste vara modiga och göra val som utmanar marknaden.

Richard Byron, senior rådgivare på OECD lovordade att Sverige nu vill gå före:

- Världen behöver ledare som visar att omställningen till det fossilfria samhället är möjlig.

Under den första veckan på klimatmötet i Paris har flera svenska statsråd varit tydliga med att Sverige är redo att ta nästa steg i klimatomställningen. Finansmarknadsminister Per Bolund förklarade varför i sitt sammanfattande inlägg på seminariet:

- Kunskapen och tekniken finns. Kommunerna och företagen är beredda. Medborgarna och ekonomin är redo, och vi vet att jobben finns där. Inga mer ursäkter, nu är tid att agera.