Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Åsa Romsons brev till EU-kommissionen: Måste agera mot hormonstörande ämnen

I december gav Europeiska unionens tribunal Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om att vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper skulle ha antagits. Klimat- och miljöminister Åsa Romson har nu skrivit ett brev till EU-kommissionen för att understryka att hon förväntar sig att kommissionen nu skyndsamt vidtar de åtgärder som är förenliga med medborgarnas berättigade förväntningar på att EU tar ansvar för att skydda dem och miljön från risker med hormonstörande ämnen. I brevet skriver Åsa Romson att tribunalen slår fast att vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper endast kan bestämmas med hänsyn till vetenskapliga uppgifter om hormonsystemet och oberoende av ekonomiska överväganden.

Bakgrund

Sverige stämde EU-kommissionen i juli 2014 för att den inte följt bestämmelserna i EU:s biocidförordning och beslutat kriterier för att identifiera hormon­störande ämnen, vilket den skulle ha gjort senast i december 2013. Den 16 december 2015 meddelade Europeiska unionens tribunal dom i målet vilken visade att Sverige haft rätt i sin stämningsansökan.