Arkiv: Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Arkiv: Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Bättre mottagande och snabbare etablering

Informationsmaterial om investeringar för bättre mottagande och snabbare etablering i budgetpropositionen för 2016.

Ladda ner:

Goda förutsättningar för etablering krävs i alla kommuner. I budgetpropositionen för 2016 tar regeringen ett helhetsgrepp om etableringsfrågan och i denna folder hittar du en samlad information om de investeringar som nu görs. Förhoppningen är att materialet kan komma till nytta i arbetet med nyanländas etablering.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär