Foto: Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den 16 januari 2017 nåddes en överenskommelse mellan regeringen, den borgerliga oppositionen och Vänsterpartiet kring målen för livsmedelsstrategin. Överenskommelsen innebär att regeringen inom kort överlämnar en proposition till riksdagen om en livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och öka lönsamheten, exporten, innovationskraften i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Ansvariga statsråd
Sven-Erik Bucht
Ansvariga departement
Närings­departementet
  • Varför en svensk livsmedelsstrategi?

    Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar om arbetet med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi.

Mer om livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Till livsmedelsstrategin knyts under våren 2017 en handlingsplan med regeringens åtgärder. Handlingsplanen uppdateras löpande.

Aktuellt om livsmedelsstrategin

Deltagare i en paneldebatt på en scen
Representanter från hela livsmedelskedjan diskuterar utmaningar och möjligheter vid en paneldiskussion under ledning av moderator Ingrid Petersson. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Startskott för att ta fram en svensk livsmedelsstrategi

Den 5 mars 2015 markerades startskottet för regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Under våren 2015 anordnas regionala dialogmöten på sex platser i landet för att samla in synpunkter och förslag till strategin.

Foto: Plattform/Johnér

En livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan

Regeringen arbetar med att ta fram en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsument. En långsiktig livsmedelsstrategi är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i hela livsmedelskedjan.

Foto på Annika Åhnberg och Sven-Erik Bucht
Annika Åhnberg, som varit processledare vid samtliga livsmedelsdialoger, ställer frågor till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid dialogen i Kristianstad den 10 juni. Foto: Regeringskansliet

Svenska livsmedelsdialogen ger viktiga inspel till livsmedelsstrategin

Under våren och försommaren 2015 har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht rest runt i landet för att samla in synpunkter och inspel till den livsmedelsstrategi som regeringen tar fram.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 90 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida