Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Regeringen arbetar för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Mål för arbetet är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Andelen ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel ska öka liksom konsumenternas möjligheter att göra medvetna val.

Ansvariga statsråd
Sven-Erik Bucht
Ansvariga departement
Närings­departementet
  • Om livsmedelsstrategin

    Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin tar sin utgångspunkt i primärproduktionen, men alla livsmedelskedjans delar är viktiga och behövs för att skapa en långsiktig strategi som ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsstrategin tas fram i bred dialog med livsmedelskedjans aktörer och det civila samhället. En bred politisk förankring kring strategin är prioriterad för att genomförandet ska bli långsiktigt.

Kontakta oss

Arbetet med livsmedelsstrategin leds av ett projektsekretariat på Näringsdepartementet. Du når oss via växeln 08-405 10 00 eller via epost.

Nyhetsbrev om livsmedelsstrategin

Här samlas nyheter om arbetet med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi.

Aktuellt om livsmedelsstrategin

Deltagare i en paneldebatt på en scen
Representanter från hela livsmedelskedjan diskuterar utmaningar och möjligheter vid en paneldiskussion under ledning av moderator Ingrid Petersson. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Startskott för att ta fram en svensk livsmedelsstrategi

Den 5 mars 2015 markerades startskottet för regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Under våren 2015 anordnas regionala dialogmöten på sex platser i landet för att samla in synpunkter och förslag till strategin.

Foto: Plattform/Johnér

En livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan

Regeringen arbetar med att ta fram en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsument. En långsiktig livsmedelsstrategi är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i hela livsmedelskedjan.

Foto på Annika Åhnberg och Sven-Erik Bucht
Annika Åhnberg, som varit processledare vid samtliga livsmedelsdialoger, ställer frågor till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid dialogen i Kristianstad den 10 juni. Foto: Regeringskansliet

Svenska livsmedelsdialogen ger viktiga inspel till livsmedelsstrategin

Under våren och försommaren 2015 har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht rest runt i landet för att samla in synpunkter och inspel till den livsmedelsstrategi som regeringen tar fram.

  • Varför en svensk livsmedelsstrategi?

    Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar om arbetet med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi.

Genvägar

Följ arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi på Näringsbloggen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 82 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida