Fortsatta möjligheter att söka i domstolarnas register

Dagens möjligheter att söka i domstolarnas brottmålsregister blir kvar. Det kommer att framgå i den domstolsdataförordning som regeringen avser att besluta efter att en ny domstolsdatalag behandlats av riksdagen.

Personuppgifter kommer kunna sökas i fem år från det att en dom fallit. Det är samma tidsgräns som gäller i dag. Det betyder att företag, journalister, myndigheter och allmänhet även fortsättningsvis kommer att kunna söka uppgifter om brott, personnamn och personnummer i brottmål i fem år efter avgörandet. Förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Domstolsdatalag

Regeringen har i propositionen Domstolsdatalag förslagit nya regler för hur domstolarna får behandla personuppgifter. Enligt regeringsformen ska grundläggande bestämmelser om personuppgiftsbehandling finnas i lag från och med januari 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ny lag för domstolars behandling av personuppgifter

Domstolsdataförordning

I domstolsdatalagen framgår att närmare bestämmelser i vissa frågor kan  beslutas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. I detta fall beslutas det av regeringen i en förordning. Domstolsdataförordningen ska träda i kraft 1 januari 2016.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00