Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Informationsutbyte med USA

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss de lagändringar som krävs för att få på plats ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

– Genom avtalet effektiviserar vi det informationsutbyte vi har i dag men med stärkt integritetsskydd, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige och USA kommer genom förslaget att ge varandra direktåtkomst till avidentifierade uppgifter i sina nationella fingeravtrycksregister.

– Vi byter fingeravtryck med USA för att stärka vårt arbete mot den grova brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Om det sökta fingeravtrycket förekommer i den andra partens register, måste en ansökan göras för att få tillgång till personuppgifter och ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket. En sådan ansökan ska, precis som är fallet i dag, prövas enligt respektive parts nationella lagstiftning. Uppgifter som lämnas ut kommer att omfattas av avtalets bestämmelser om dataskydd.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss de lagändringar som krävs för att genomföra ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

Lagrådsremiss: Informationsutbyte med USA

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00