Särskild utredare utsedd för rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har från den 7 mars förordnat Charlotta Riberdahl som särskild utredare för den rättsliga översynen av skogsvårdslagstiftningen (Dir 2015:121) som beslutades den 19 november 2015. Till huvudsekreterare har Johan Nordström utsetts.

Ordförklaringar

Ordlista

Utredningstiden har idag förlängts till den 31 mars 2017.

Den särskilda utredaren ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon 08-405 11 88
Mobil 072-551 41 16
e-post till Ingela Nilsson