Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Svenskt ambulansflyg till EU

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att anmäla det svenska nationella ambulansflyget till EU:s frivilliga resurspool.

– Det är viktigt att medlemsstaterna kan hjälpa varandra i krissituationer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

EU arbetar nu för att bygga upp en insatskapacitet vid nödsituationer där det svenska ambulansflyget blir en pusselbit för att förstärka kapaciteten vid katastrofmedicinska insatser.

– Under skogsbranden i Västmanland skickade Italien och Frankrike flygplan för att hjälpa oss i släckningsarbetet, det visar på vikten av samarbete över nationsgränserna, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att anmäla Svenska nationella ambulansflyget till EU:s frivilliga resurspool

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00