Anna Ekström träffar Folkbildningsrådet

I dag, onsdag 9 november, medverkar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett möte med Folkbildningsrådet.

Anna Ekström kommer att delta i representantskapets höstsammanträde med bland annat valda ombud från studieförbunden och folkhögskolorna. På agendan står bland annat fastställande av den ekonomiska ramen för Folkbildningsrådets budget för nästkommande år och anmälan av styrelsens verksamhetsplan för 2017.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon 08-405 39 06
Mobil 072-209 45 20
e-post till Helena Paues