Särskilda program och behörighet till yrkesprogram

Ladda ner:

Denna promemoria behandlar krav som ska gälla för behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. För att eleverna ska vara bättre rustade för studier i gymnasieskolan ska för behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan krävas godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk och godkända betyg i engelska, matematik och minst fem andra ämnen. Vidare föreslås särskilda program ersätta dagens individuella program (IV).