Arkiv: Kristina Persson, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Arkiv: Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Ny svensk miljöpolitik för Arktis

Regeringen har tagit fram en ny inriktning för den svenska miljöpolitiken för Arktis. Där beskrivs tre områden som kommer vara prioriterade framöver: ett stärkt klimatarbete, ett bättre skydd av biologisk mångfald och ekosystem samt ett hållbart resursutnyttjande.

Ladda ner: