Vissa ändringar i läkemedelslagen ID-nummer: Ds2017:14

Ansvarig: Socialdepartementet

I denna promemoria lämnas bland annat förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl.

Ladda ner: