En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Förslaget syftar till att skärpa straffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt genom att subsidiaritetsregeln i skyddslagen i förhållande till brottsbalken tas bort och straffskalan skärps. Subsidiaritetsregeln innebär att brottsbalkens bestämmelse om olaga intrång ges företräde. Subsidiaritetsregeln tas bort även för brott mot avbildningsförbud eller förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

Vidare anpassas skyddslagens bestämmelse om förverkande till motsvarande reglering i brottsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse