Några frågor om sekretess, m.m. ID-nummer: Prop. 2003/04:93