Nya påföljder ID-nummer: SOU 2012:34

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse