digitalforvaltning.nu ID-nummer: SOU 2017:23

Ladda ner:

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har i dag överlämnat sitt delbetänkande "digitalforvaltning.nu" till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse