FN:s konvention om barnets rättigheter ID-nummer: SÖ 1990:20

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista
FN:s konvention om barnets rättigheter New York den 20 november 1989