Foto: Maskot/Folio

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Ansvariga statsråd
Ylva Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
 • Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

  Foto: Folio Images

  För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Uppdraget för den nya myndigheten blir att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska även utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken, arbeta med företagshälsovårdsfrågor samt stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet.

 • Arbetsmiljöstrategin på två minuter

  Regeringen höjer ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom denna arbetsmiljöstrategi som utformats kring tre prioriterade områden: nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö. Hör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berätta om arbetsmiljöstrategin.

Tre prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin

Foto: Folio Images.

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg.

Foto: Folio Images

Ett hållbart arbetsliv

Människor ska ha möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv måste fortsatta insatser göras för bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Foto: Folio Images.

Psykosocial arbetsmiljö

Insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra möjligheterna för dem med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö och stress.

Mer om arbetsmiljöstrategin

Foto: regeringen.se.

Arbetsmiljöstrategin lanserades vid en pressträff

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Regeringen har överlämnat en arbetsmiljöstrategi för 2016-2020 i form av en skrivelse till riksdagen. Strategin offentliggjordes i samband med en pressträff den 1 februari 2016.

Statssekreterare Irene Wennemo vid konferensbordet.
Statssekreterare Irene Wennemo vid dialogforum om psykisk ohälsa och organisatorisk och social arbetsmiljö. Foto: Regeringskansliet

Dialogforum för arbetsmiljöfrågor

Regeringen har inrättat ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor vid Arbetsmarknadsdepartementet, som en del i arbetsmiljöstrategin som löper under åren 2016-2020. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera åtgärder inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Läs arbetsmiljöstrategin som gäller 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet. Arbetsmiljöstrategin lämnades till riksdagen i form av en skrivelse.

Medarbetare runt ett bord med en nöjd chef. Foto: Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift förtydligar att dialog mellan chefer och anställda är viktig för att uppmärksamma risker såsom kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen. Foto: Arbetsmiljöverket

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna träder i kraft den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Kurt Eriksson, särskild utredare, Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
Kurt Eriksson, särskild utredare, Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv, överlämnar sitt betänkande till Ylva Johansson. Foto: Regeringskansliet

Utredning: Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

En särskild utredare fick i uppdrag att se över vissa frågor som identifierades vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen var att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet. Utredningen har lämnat sitt betänkande till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Maria Stanfors, särskild utredare, Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
Maria Stanfors, särskild utredare, Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö överlämnar sitt betänkande till Ylva Johansson. Foto: Regeringskansliet

Utredning: Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Utredningens uppgift var att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö samt utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Uppdraget var också att föreslå var det framtida ansvaret ska placeras för att utveckla och ta fram riktlinjer som stödjer evidensbaserad praktik för företagshälsovården.

Arbetet med att ta fram arbetsmiljöstrategin

 • Arbetsmarknadsministern hälsar på Göran Arrius, SACO:s ordförande.
  Göran Arrius, SACO:s ordförande, deltog på uppstartsmötet om regeringens arbetsmiljöstrategi. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

  1. Uppstartsmöte med arbetsmarknadens parter

  Måndagen den 2 februari 2015 sjösattes arbetet med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken genom ett möte på Rosenbad med arbetsmarknadens parter. Strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter.

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar i en mikrofon.
  - Ingen ska behöva dö på jobbet, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på seminariet om nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  2. Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

  Tisdagen den 3 mars 2015 anordnade Arbetsmarknadsdepartementet ett kunskapsseminarium om dödsolyckor i arbetslivet hos AFA Försäkring. Ett syfte med seminariet var att fånga upp olika utmaningar och möjligheter som ett underlag till regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar på en scen
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talade på kunskapsseminariet. Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

  3. Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären

  Måndagen den 13 april 2015 anordnade Arbetsmarknadsdepartementet ett kunskapsseminarium med temat Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären i partsägda AFA Försäkrings lokaler i Stockholm.

 • Ylva Johansson.
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hälsade alla välkomna till det tredje kunskapsseminariet i arbetet med en ny nationell arbetsmiljöstrategi. Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

  4. Psykosociala arbetsmiljöfrågor på agendan

  Måndagen den 18 maj bjöd arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in till det tredje kunskapsseminariet under framtagandet av ny nationell arbetsmiljöstrategi. Dagens tema var de psykosociala arbetsmiljöfrågorna och den fullsatta lokalen visade att intresset var stort. Seminariet går att se i sin helhet nedan.

 • 5. Samråd med parterna om arbetsmiljöstrategin

  En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen och en arbetsmiljöstrategi har lämnats till riksdagen. Under arbetet med att ta fram strategin har flera samråd hållits med arbetsmarknadens parter. Den 13 oktober 2015 bjöd arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in de centrala parterna till ett möte för att presentera hur långt arbetet har kommit och för att fortsätta de diskussioner som förts.

 1. 1 Uppstartsmöte med arbetsmarknadens parter
 2. 2 Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet
 3. 3 Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären
 4. 4 Psykosociala arbetsmiljöfrågor på agendan
 5. 5 Samråd med parterna om arbetsmiljöstrategin

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 63 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida