Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Remiss av SOU 2016:46 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

    Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet SOU 2016:46 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar.

  • Ett inkluderande samhälle utan hinder för människors delaktighet

    Kvinna i talarstol vinkar glatt till publiken
    -Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa, citerade Åsa Regnér regeringsförklaringen 2014. Foto:Hörselskadades Riksförbund (HRF)

    - Regeringen arbetar för att vi ska ha ett inkluderande samhälle för alla där det inte ska finnas några hinder för människors delaktighet, sa Åsa Regnér, minister ansvarig för funktionshinderspolitiken, när hon invigningstalade vid Hörselskadades Riksförbunds (HRF) kongress i Linköping.

Illustration: Regeringskansliet

Ökad jämställdhet och ökat deltagande till nytta för alla

Målet för den svenska regeringen är ett samhälle med minskad social, ekonomisk och politisk orättvisa. Ökad jämställdhet samt ökat deltagande och tillgänglighet i samhället är till nytta för alla. Det sa barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon talade i FN:s Generaldebatt, vid det nionde statspartsmötet om implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tre kvinnor och en man sitter runt en rund, vit bordsskiva.
Madeleine Harby Samuelsson, Anna Johansson, Stig Nyman från Handikappförbunden och Maria Johansson från Lika Unika. Foto: Maria Weltenius/Regeringskansliet

Regeringen stoppar fusk med parkeringstillstånd

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att stoppa fusket med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det berättade infrastrukturminister Anna Johansson när Funktionshindersdelegationen den 10 juni besökte regeringen.

Blond kvinna ser ut över konferensrum.
- De senaste 10 åren har kostnaderna för assistansen fördubblats samtidigt som antalet personer som får assistans inte ökat i motsvarande takt, sa Åsa Regnér. Foto: Catharina Piazzolla/Regeringskansliet

Pengar till assistens ska gå till det de är avsedda för

- Regeringen har en uttalad ambition att dämpa kostnadsutvecklingen och få en ökad kostnadskontroll i assistansen, sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 21 mars bjöd Funktionshindersdelegationen till ett extrainkallat möte.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen vill studera livssituationen för människor med funktionsnedsättning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra en kunskapssammanställning om våld mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. En studie ska även göras, av Nordens Välfärdscenter, om hur livssituationen ser ut för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 156 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida