Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets­minister
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Brett engagemang för ny funktionshinderspolitik

    Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke
    Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke genomförde årets första möte med Funktionshindersdelegationen. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

    -Det är avgörande att funktionshindersperspektivet syns i all politik. När vi talar om mäns våld mot kvinnor behöver vi exempelvis lyfta att kvinnor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för våld, sa barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon tillsammans med kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke genomförde årets första möte med Funktionshindersdelegationen.

Två kvinnor sitter på en balkon och samtalar.
Utgångspunkten är en lagstiftning som innebär att den som har behov av stöd får det och som främjar att alla människor – flickor, pojkar, kvinnor och män – oavsett funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhällslivet. Foto: Åke Nyqvist/Folio

Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning

Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken. Lagstiftningen är drygt tjugo år gammal. Därför tillsatte regeringen 2016 en statlig utredning för modernisera och se över de två lagarna.

Illustration: Regeringskansliet

Ekman Aldén ny generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Regeringen har utsett Malin Ekman Aldén till ny generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. Idag är hon vikarierande generaldirektör för myndigheten. Malin Ekman Aldén tillträder den 1 februari 2017.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag att analysera processen och förutsättningarna för anställningar med skyddat arbete hos Samhall AB

Regeringen uppdrar till Statskontoret att kartlägga och analysera bland annat Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall AB. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 maj 2017.

En grupp supporters sitter på en läktare.
- Paralympics är mer än ett idrottsevenemang. Spelen är också viktiga för arbetet att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla kan vara delaktiga, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken. På bilden tillsammans med medarbetare från Svenska Parasportförbundet. Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

Välfärd bidrar till ett inkluderande samhälle

- Det är välfärden som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att inkluderas i samhället, säger Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshindersfrågor, vid Paralympics i Rio de Janeiro.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 197 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida