Nationella minoriteter

Området omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Ansvariga för nationella minoriteter

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nationella minoriteter

Illustration: Regeringskansliet

Kommissionen mot antiziganism lämnar sitt slutbetänkande

Den 20 juni 2016 överlämnade Kommissionen mot antiziganism sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Kommissionen lämnar ett antal rekommendationer till regeringen. De tar sin utgångspunkt i kommissionens övergripande slutsats att det i stor utsträckning saknas styrning och kontinuitet både i politiken och i initiativ från andra aktörer. För att nå framgång är det nödvändigt att regeringen i sitt arbete säkerställer att det fortsatta arbetet präglas av reell romsk delaktighet och inflytande.

Foto: Jurek Holzer/TT

Satsning på ett nytt svensk-judiskt museum

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm föreslås få 1,5 miljoner kronor i bidrag 2016 för etableringen av ett nytt svensk-judiskt museum. Detta föreslås i regeringens proposition Vårändringsbudget för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om romsk inkludering

Regeringen beslutar att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet 2016–2019.

Foto: Folio

Vill du få information om arbetet för romsk inkludering?

År 2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering 2012–2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är rom. Romsk delaktighet och romskt inflytande är nödvändigt för att nå framgång i arbetet. Vill du veta mer om regeringens och Regeringskansliets arbete för romsk inkludering? Kulturdepartementet skickar några gånger per år ut information om arbetet. Anmäl dig till via länken nedan, skriv ”Information om romsk inkludering” i ämnesraden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 116 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida