Nationella minoriteter

Området omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Ansvariga för nationella minoriteter

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Ansvarigt departement

Illustration: Regeringskansliet

Utredning ska föreslå en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har idag tagit beslut om att tillsätta en utredning som bland annat ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den särskilde utredaren har även i uppdrag att analysera och föreslå hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras.

Foto: Kristian Pohl

Regeringens strategi för romsk inkludering

”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. Så lyder målet för regeringens strategi för romsk inkludering under 2012–2032. För att nå dit krävs insatser på nationell, regional och lokal nivå som involverar romska företrädare. Regeringen planerar att avsätta 58 miljoner kronor för arbetet 2016–2019.

Illustration: Regeringskansliet

Kommissionen mot antiziganism lämnar sitt slutbetänkande

Den 20 juni 2016 överlämnade Kommissionen mot antiziganism sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Kommissionen lämnar ett antal rekommendationer till regeringen. De tar sin utgångspunkt i kommissionens övergripande slutsats att det i stor utsträckning saknas styrning och kontinuitet både i politiken och i initiativ från andra aktörer. För att nå framgång är det nödvändigt att regeringen i sitt arbete säkerställer att det fortsatta arbetet präglas av reell romsk delaktighet och inflytande.

Foto: Folio

Vill du få information om arbetet för romsk inkludering?

År 2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering 2012–2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är rom. Romsk delaktighet och romskt inflytande är nödvändigt för att nå framgång i arbetet. Vill du veta mer om regeringens och Regeringskansliets arbete för romsk inkludering? Kulturdepartementet skickar några gånger per år ut information om arbetet. Anmäl dig till via länken nedan, skriv ”Information om romsk inkludering” i ämnesraden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 123 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida