Samepolitik

Samerna är ett folk, ett urfolk och en minoritet. Sametinget är en statlig myndighet med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.

Ansvariga för samepolitik

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Ansvarigt departement

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiministern bjöd tillsammans med Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson in till ett dialogmöte för att få lyssna till hur hatet mot samer kan ta sig i uttryck och för att lyssna till förslag till vad regeringen kan göra. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Samling mot rasism: Hatet mot samer

Det finns rasism i vårt samhälle och den ser olika ut för olika grupper. Samerna är ett urfolk i Sverige. Många samer vittnar om att hat och hot som riktas mot det samiska folket blir allt vanligare. Kultur- och demokratiministern bjöd tillsammans med Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson därför in till ett dialogmöte för att få lyssna till hur denna rasism kan ta sig uttryck och för att lyfta fram förslag till vad regeringen kan göra.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen satsar på Sametinget och samisk kultur

Från och med 2016 höjs Sametingets förvaltningsanslag med två miljoner kronor. Samtidigt ska statens bidrag till samisk kultur höjas med en miljon kronor årligen. Detta föreslår regeringen i överenskommelse med Vänsterpartiet i budgetpropositionen för 2016.

Bengt Niska och Maja Mella i samtal.
Ett fyrtiotal personer deltog vid samrådet. I mitten Maja Mella från Svenska Tornedalingarnas Riksförbund i samtal. Foto: Regeringskansliet

Departementet samråder med nationella minoriteter

Den 10 september hölls ett samråd mellan företrädare för de nationella minoriteterna och Kulturdepartementet. Syftet med samrådet var att diskutera frågor kring lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt det så kallade revitaliseringsbidraget som Institutet för språk och folkminnen, ISOF, fördelar.

Alice Bah Kuhnke tar emot språkrapporten.
Alice Bah Kuhnke tar emot språkrapporten. Foto: Regeringskansliet

Sametinget överlämnade språkrapport till Alice Bah Kuhnke

Sametinget lämnar årligen en lägesrapport om situationen för det samiska språket till regeringen. Årets lägesrapport över de samiska språken i Sverige visar bland annat att samiska språken engagerar och att språkanvändarnas intresse och behov ökar.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 62 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida