Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Konsumenterna ska ha bättre möjligheter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val.

Ansvariga statsråd
Sven-Erik Bucht
Ansvariga departement
Närings­departementet

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige

Sven-Erik Bucht står i en talarstol
Den 30 januari presenterade Sven-Erik Bucht proposition ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” i samband med överlämnandet till riksdagen. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige

Livsmedelsstrategin består dels av en proposition som anger riktningen för den svenska livsmedelspolitiken med långsiktiga mål för livsmedelskedjan och dels av regeringens handlingsplan som sträcker sig över mandatperioden.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringens åtgärder

Redan i juli 2017 är regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin med omkring 40 åtgärder för en konkurrenskraftig livsmedelskedja beslutade och satta i verket. Nu påbörjas arbetet med att uppdatera handlingsplanen med nya åtgärder för en stärkt livsmedelskedja.

Kvinna med gris i famnen
Kvinna med gris i famnen Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

Vision och tre strategiska områden

I livsmedelsstrategin presenteras en vision fram till 2030, ett övergripande mål samt ett särskilt mål för tre utpekade strategiska områden. Under de tre strategiska områdena sammanfattar regeringen de insatser som man bedömer krävs för att skapa en stärkt konkurrenskraft för livsmedelskedjan och en ökad livsmedelsproduktion. De tre strategiska områdena är 1) Regler och villkor, 2) Konsument och marknad, 3) Kunskap och innovation. Inom dessa tre områden beaktas dessutom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Livsmedelsexport

Genvägar

 • Sven-Erik Bucht presenterade propositionen ”En livsmedelsstrategi för Sverige”

  Den 30 januari 2017 presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" vid en pressträff. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling. Regeringens åtgärder för att nå målen i livsmedelsstrategin är samlade i regeringens handlingsplan som uppdateras löpande.

Processen fram till en livsmedelsstrategi

 • flicka i matsal
  Flicka i matsal. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

  1. Därför behövs en livsmedelsstrategi

  Antalet människor på jorden ökar och maten ska räcka till alla. Det innebär en ökad efterfrågan på mat i Sverige såväl som globalt. Frågan är hur och var maten ska produceras? Med livsmedelsstrategin signalerar regeringen en tro på svensk matproduktion och att produktionen kan öka. I Sverige finns kunskap och innovationskraft, miljömedvetenhet, ett högt djurskydd och EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Dessutom en god tillgång till naturresurser av hög kvalitet. Samtidigt finns stora utmaningar när det gäller livsmedelsproduktion i Sverige och globalt. Det handlar om bristande lönsamhet inom flera sektorer och hård internationell konkurrens. Effekter av klimatomställning och andra miljöproblem skapar problem för livsmedelsproduktionen på många platser i världen.

 • Deltagare i en paneldebatt på en scen
  Representanter från hela livsmedelskedjan diskuterar utmaningar och möjligheter vid en paneldiskussion under ledning av moderator Ingrid Petersson. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  2. Startskott för att ta fram en svensk livsmedelsstrategi

  Den 5 mars 2015 markerades startskottet för regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Under våren 2015 anordnades regionala dialogmöten på sex platser i landet för att samla in synpunkter och förslag till strategin.

 • Foto på Annika Åhnberg och Sven-Erik Bucht
  Annika Åhnberg, som varit processledare vid samtliga livsmedelsdialoger, ställer frågor till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid dialogen i Kristianstad den 10 juni. Foto: Regeringskansliet

  3. Svenska livsmedelsdialogen ger viktiga inspel till livsmedelsstrategin

  Under våren och försommaren 2015 reste landsbygdsminister Sven-Erik Bucht runt i landet för att samla in synpunkter och inspel till den livsmedelsstrategi som regeringen tagit fram.

 • Foto: Regeringskansliet

  4. Många vill bidra till en långsiktig livsmedelsstrategi

  Under processen att ta fram livsmedelsstrategin har dialogen mellan olika aktörer varit central. En mängd möten på olika nivåer har hållits i syfte att inhämta synpunkter och förslag. Förutom dialogmöten har aktörer och intressenter i livsmedelskedjan bidragit med skriftliga inspel till Näringsdepartementet. Inspelen finns samlade i dokumentet Samlade inspel 2015-16.

 • mobil hålls upp framför ett paket kött
  Digitalisering av livsmedelskedjan Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  5. Nu väntar genomförandet

  Nu när livsmedelsstrategin är på plats sätts också arbetet med genomförandet igång. Ett sekretariat på Näringsdepartementet ska bland annat se till att regeringens handlingsplan tas fram, genomförs och uppdateras. För att genomförandet av strategin ska lyckas krävs också att hela livsmedelskedjan arbetar i samma riktning och att så många som möjligt bidrar.

 • Foto: Regeringskansliet

  6. Kontaktuppgifter

  För att komma i kontakt med genomförandesekretariatet för livsmedelsstrategin på Näringsdepartementet, skicka e-post via länken.

 1. 1 Därför behövs en livsmedelsstrategi
 2. 2 Startskott för att ta fram en svensk livsmedelsstrategi
 3. 3 Svenska livsmedelsdialogen ger viktiga inspel till livsmedelsstrategin
 4. 4 Många vill bidra till en långsiktig livsmedelsstrategi
 5. 5 Nu väntar genomförandet
 6. 6 Kontaktuppgifter

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 165 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida