Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Regeringen och SKL samverkar kring satsning på forskarskolor inom socialtjänsten

    Regeringen har beslutat att ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att initiera och driva ett nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. I satsningen ingår forskarskolor för personer som är yrkesverksamma inom socialtjänsten.

  • Styrningen av universitet och högskolor ses över

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Pam Fredman, professor i neurokemi och nuvarande rektor för Göteborgs universitet, utses till särskild utredare.

Anders Söderholm och Helene Hellmark Knutsson.
Anders Söderholm och Helene Hellmark Knutsson. Foto: Regeringskansliet

Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet

Regeringen har beslutat att anställa professorn Anders Söderholm som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anders Söderholm tillträder tjänsten den 1 augusti 2017.

Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

Hearing om ESS och omgivande kunskaps- och innovationsmiljö

Onsdagen den 26 april bjöd Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in representanter från forsknings- och högskolesektorn, näringslivet och berörda myndigheter för att diskutera nationella mål för Sveriges satsning på den europeiska spallationskällan (ESS).

Illustration: Regeringskansliet

Nya styrelser för 30 universitet och högskolor

Regeringen har fattat beslut om ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2017–30 april 2020.

Qatars minister för utbildning och högre utbildning, Dr Mohammed Abdul Wahed Ali Al Hammadi och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Qatars minister för utbildning och högre utbildning, Dr Mohammed Abdul Wahed Ali Al Hammadi och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Qatars minister för utbildning och högre utbildning besökte Helene Hellmark Knutsson

Tisdagen den 4 april besökte Qatars minister för utbildning och högre utbildning, Dr Mohammed Abdul Wahed Ali Al Hammadi, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Vid besöket diskuterades forskar- och studentutbyte samt andra typer av samarbete inom högre utbildning och forskning. Ministrarna diskuterade även frågor om jämställhet inom högre utbildning och forskning.

Illustration: Regeringskansliet

Bättre stöd till elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter

Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger i en promemoria som nu skickas ut på remiss. Syftet är att att framtida speciallärare och specialpedagoger ska få en fördjupad och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och därmed bättre förmåga att anpassa lärmiljön utifrån elevens förutsättningar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 829 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida