Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Utbildningen till specialistsjuksköterska ses över

    Illustration: Regeringskansliet

    Utbildningen till specialistsjuksköterska ska möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Därför ger regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över utbildningen till specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör barnmorskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

  • 110 nybörjarplatser fördelas på tre nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning

    Regeringen har beslutat om antalet platser för tre av de nya kompletterande utbildningarna för personer med utländsk utbildning. Totalt rör det sig om motsvarande 50 nybörjarplatser på kompletterande utbildning för apotekare, 30 nybörjarplatser för psykologer och 30 nybörjarplatser för socionomer.

Proposition om fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Lagen är tidsbegränsad och gäller nu till och med den 31 december 2017. I avvaktan på en utredning som ska föreslå långsiktiga regleringar av forskningsdatabaser bör lagen fortsätta att gälla till dess att ny lagstiftning kan ersätta den tillfälliga lagen. Lagen föreslås gälla till och med den 31 december 2020.

Helene Hellmark Knutsson på rådsmöte i Bryssel 30 maj 2017
- Jag är glad att uppbyggnaden av ESS i Lund fortskrider enligt planen, sade Helene Hellmark Knutsson till EU:s forskningsministrar på rådsmötet i Bryssel 30 maj. På bilden Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning tillsammans med EU-kommissionären Elżbieta Bieńkowska. Foto: Europeiska unionens råd

Fri rörlighet och forskning i fokus på EU-möte

Rådet för konkurrenskraft nådde överenskommelser som ska leda till ökad rörlighet i EU. Sverige informerade dessutom EU:s forskningsministrar om arbetet med European Spallation Source (ESS) i Lund på rådsmötet i Bryssel 29-30 maj.

Illustration: Regeringskansliet

Satsning på forskning och ökad kunskap om antibiotikaresistens

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens. Syftet är att främja forskning om ny antibiotika och öka kunskapen om hur antibiotikaresistens kan motverkas.

Helene Hellmark Knutsson vid seminarum om styrningen av universitet och högskolor.
Helene Hellmark Knutsson vid seminarum om styrningen av universitet och högskolor. Foto: Regeringskansliet

Styrningen av universitet och högskolor ses över

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Pam Fredman, professor i neurokemi och nuvarande rektor för Göteborgs universitet, utses till särskild utredare.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 903 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida