Migration

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration

Ansvarigt statsråd

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration

Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Riksdagen röstade den 21 juni för regeringens proposition med förslag att svenska asylregler tillfälligt ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagen träder ikraft 20 juli.

Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen 2015

Regeringen beslutade den 9 juni om en utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen 2015.

EU och Turkiet är överens om samarbete i migrationsfrågorna

Europeiska rådets mötet 17-18 mars resulterade i en överenskommelse om migrationsfrågorna som syftar till att stoppa de irreguljära flyktingströmmarna och få ett slut på människosmugglingen.

Förlängning av gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns till och med den 11 november 2016

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 621 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida