Migration

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration

Ansvarigt statsråd

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration

  • Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

    I en remiss till Lagrådet lämnar regeringen förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

  • Stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Utredaren Ingrid Utne föreslår i betänkandet bland annat straffansvar för arbetsgivare.

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

I lagrådsremiss finns förslag som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Förslagen aviserades i våras i propositionen om den tillfälliga lagen.

Gränskontroller förlängs till maj

Regeringen har beslutat att förlänga de återinförda gränskontrollerna på vissa platser i Skåne och västra Götaland i ytterligare tre månader, det vill säga till och med den 10 maj

Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Regeringen har presenterat ett antal åtgärder för ett rättssäkert och bättre fungerande återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan.

Avtal mellan Sverige och Afghanistan om återtagande

Sverige och Afghanistan har den 5 oktober 2016 ingått ett samförståndsavtal om återtagande av personer som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 696 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida