Bekämpningen av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Aktuellt om bekämpning av terrorism

  • EU:s justitie- och inrikesministrar möts i Bryssel 8-9 december

    Inrikesminister Anders Ygeman intervjuas i samband med ett tidigare rådsmöte.
    Inrikesminister Anders Ygeman deltar i mötet, som äger rum i Bryssel 8 och 9 december 2016. Bilden är tagen i samband med ett tidigare rådsmöte. Foto: EU-representationen

    Rådet för rättsliga och inrikes frågor kommer bland annat att behandla frågor som rör åtgärder för att bekämpa bedrägerier mot EU-budgeten, reform av det europeiska asylsystemet samt åtgärder för att bekämpa terrorism.

  • Effektivare terrorismbekämpning på remiss

    Onsdagen den 31 augusti är det ett år sedan regeringen beslutade om den svenska strategin mot terrorism. Flera av åtgärderna har genomförts. Nu föreslås att hanteringen av information och behandlingen av personuppgifter ska kunna delas elektroniskt inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning.

Samlingssida om strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete och skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terroristbrottslighet. På samlingssidan redovisas regeringens åtgärder mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism.

Förslag till ny straffbestämmelse om deltagande i en väpnad konflikt för en terroristorganisation

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot betänkandet "Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation".

Effektivare stopp för finansiering av terrorism

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att vidareutveckla och förstärka sitt samarbete för att effektivare bekämpa finansiering av terrorism. "Finansieringen är en förutsättning för terrorismen. Genom att stoppa pengarna stryper vi terrorismens syre" säger inrikesminister Anders Ygeman.

Skärpt straffrättslig lagstiftning för att motverka terrorismresor

En skärpt straffrättslig lagstiftning för att motverka terrorismresor trädde i kraft 1 april.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 199 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida