Brottsbekämpande och brottsförebyggande

Området beskriver hur samhället förebygger och bekämpar brottslig verksamhet till exempel genom insatser från polis och kriminalvård.

Ansvariga för brottsbekämpande och brottsförebyggande

Ansvariga statsråd

Anders Ygeman, Inrikes­minister
Anders Ygeman Inrikes­minister
Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om brottsbekämpande och brottsförebyggande

Morgan Johansson talade på Internationella brottsofferdagen 2017

– Vi har stärkt lagstiftningen, gett nya myndighetsuppdrag och sett till att brottsofferjourer och kvinnojourer har mer resurser än någonsin, sa Morgan Johansson bland annat. Internationella brottsofferdagen den 22 februari uppmärksammas genom en konferens om aktuella brottsofferfrågor som Brottsoffermyndigheten tillsammans med flera ideella organisationer arrangerar.

Snabbare lagföring av brott

Justitie- och migrationsministern har gett lagmannen vid Stockholms tingsrätt Stefan Strömberg i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott, exempelvis särskilda snabbförfaranden och jourdomstolar. En delredovisning ska lämnas den 1 augusti 2017 och i övrigt ska uppdraget redovisas den 15 april 2018.

Besök i Göteborg gav kunskap om de som lämnar fängelse

Övergången från anstalt till frihet är en kritisk tidpunkt när det gäller risken för återfall i brott och många klienter har då behov av hjälp från flera olika håll. Generaldirektör Anne Holm Gulati har därför fått i uppdrag av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att föreslå en modell för bättre samverkan på lokal nivå i det återfallsförebyggande arbetet.

Regeringens satsning på brottsförebyggande arbete förstärks ytterligare

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att 25 miljoner kronor årligen ska avsättas för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Tillsammans med den förstärkning av Brottsförebyggande rådet (Brå) som gjordes i budgeten för 2016 innebär detta att regeringen nu fördelar 40 miljoner kronor mer per år till brottförebyggande arbete jämfört med den borgerliga regeringen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 733 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida