Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården – nyckeln till en mer jämlik och tillgänglig vård

Regeringen har identifierat kompetensförsörjningen som en nyckelfaktor i att förbättra hälso- och sjukvården, bland annat vad avser att göra vården mer jämlik över landet och för att öka tillgängligheten.

Foto: Maskot/Folio

Med kompetensförsörjning avses såväl hälso- och sjukvårdens möjlighet att utbilda, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens, som hur medarbetarnas tid och kompetens används. Regeringen har under mandatperioden fört samtal med ett stort antal aktörer inom vården om olika aspekter av kompetensförsörjningen, och beslutat om ett flertal insatser på området bland annat i lagda budgetpropositioner, i överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt genom myndighetsuppdrag. 

 

Pressmeddelanden
Rubrik Datum Länk
Förnyad professionsmiljard ska ge sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning 23 januari 2017 Pressmeddelande
Specialistkompetenskurser för ST-läkare ska bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av läkare 13 oktober 2016 Pressmeddelande
Samverkan för vårdens kompetensförsörjning 29 juli 2016 Pressmeddelande
Ytterligare steg mot förnyad läkarutbildning 28 juli 2016 Pressmeddelande
Regeringen stärker arbetet med kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården 01 juli 2016 Pressmeddelande
Ökat anslag till Socialstyrelsen för effektivare validering av utländska utbildningar 22 juni 2016 Pressmeddelande
Tio miljoner till kortare handläggningstider för validering 25 maj 2015 Pressmeddelande
Tre statsråd i samtal om vårdens och omsorgens kompetensförsörjning 06 april 2016 Pressmeddelande
Sjukvårdens proffs måste få vara just vårdproffs – dokumentation och administration i fokus på kompetensförsörjningssamtal 15 mars 2016 Pressmeddelande
Vem får göra vad i sjukvården? Uppdrag till Socialstyrelsen att komplettera och sprida information 11 februari 2016 Pressmeddelande
Staten och SKL överens om satsning på kompetensförsörjningen inom vården 22 januari 2016 Pressmeddelande