Budget för Regeringskansliet

Regeringskansliet är underställt samma budgetdisciplin och samma effektivitetskrav som övriga statsförvaltningen. Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av riksdagen varje år. Anslaget för 2016 är cirka 7 099 miljoner kronor.

Regeringskansliets förvaltningsanslag täcker bland annat kostnader för personal och lokalhyror samt övriga driftskostnader. Antalet anställda ökade under Sveriges senaste EU-ordförandeskap 2009 på grund av ökad arbetsbelastning. Antalet tjänstgörande är nu på samma nivå som i början av 2000-talet, det vill säga omkring 4 500 personer.