Lagar i Svensk författningssamling, SFS

Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns tillgänglig via Regeringskansliets rättsdatabaser.

När riksdagen har fattat sitt beslut ska regeringen utfärda och offentliggöra den nya lagen. Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som också finns tillgänglig via Regeringskansliets rättsdatabaser.

I svensk författningssamling finns förutom lagar också regeringens förordningar, det vill säga de regler som regeringen enligt grundlagen själv får besluta om. Förordningar reglerar till exempel myndigheternas verksamhet.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Sveriges grundlagar

Det går även att läsa lagarna i pdf-format.

Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format