Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter

SOU 2004:22

SOU 2004:22 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter
Utgiven:
2 mars 2004

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)