Överenskommelse med Rumänien om skydd av försvarshemlig information

SÖ 2008:12

Utgiven:
2008

Typ:
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Överenskommelse med Rumänien om skydd av försvarshemlig information.

Bukarest den 9 april 2002