Utbildningsdepartementet

English

Jan Björklund tar det första spadtaget till European Spallation Source i Lund (Copy)

Tisdagen den 2 september tas det första spadtaget till den europeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Utbildningsminister Jan Björklund och den danska forskningsministern Sofie Carsten Nielsen talar.

Juno Blom ny utredare för regeringens utredning gällande mäns våld mot kvinnor

Regeringen har utsett Juno Blom att vara ny särskild utredare efter det att Pia Enochsson gått i pension. Utredaren ska bland annat analysera och bedöma behovet av att inom befintlig myndighetsstruktur samla och sprida kunskap och erfarenheter av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, samt utvärdera insatser och ge konsultativt stöd till myndigheter och andra relevanta aktörer på området. Juno Blom tillträdde den 1 augusti.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förslag om betyg från årskurs 4

Betyg ska ges från och med årskurs 4. Det är ett av tre förslag för att höja resultaten i skolan som regeringens utredare Martin Ingvar i dag har presenterat.

Jan Björklund Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet

Regeringen föreslår 100 timmar mer idrott i grundskolan

Antalet idrottslektioner i grundskolan ska öka med 20 procent. Det föreslår regeringen idag. Grundskolans elever får i dag mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år sedan. Ändringen av timplanen bedöms ske till läsåret 2016/17.
- Mer idrott innebär att eleverna rör sig mer och det kan bidra till bättre kunskapsresultat, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Alla notiser
Aug 31
Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning, jämställdhet, politik för det civila samhället och studiefinansiering.

Intervjuer och reportage


Här kan du läsa intervjuer och reportage med ministrarna och andra från departementets verksamhet.