Utbildningsdepartementet

English

Budgeten för 2015

Torsdagen den 23 oktober presenterar regeringen sin budget för 2015. Utbildningsdepartementets del av budgeten omfattar utbildning och forskning, studiestöd, jämställdhet, politik för det civila samhället och ungdomspolik.

Regeringen utökar stöd till barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För att stödja kommuner att i ökad omfattning erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger föreslår regeringen en satsning på 80 mnkr per år från och med 2015 på ett stimulansbidrag till kommunerna i den kommande budgetpropositionen. Satsningen mer än dubblerar det befintliga statsbidraget till kommunerna.

Journalisters säkerhet betonas av Sverige på Unescos styrelsemöte

Amelie von Zweigbergk Foto: Svenska Unescorådet

Nu pågår Unescos styrelsemöte i Paris. Amelie von Zweigbergk, Sveriges representant, framförde idag det svenska linjetalet. I talet gjordes en tydlig markering att press- och yttrandefrihet, och i synnerhet journalisters säkerhet, ligger högt på Sveriges agenda.

Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan

Regeringen har för avsikt att lämna förslag i kommande budgetpropositionen om ett nytt statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

- Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Alla notiser
Okt 30

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning, jämställdhet, politik för det civila samhället och studiefinansiering.