Utbildningsdepartementet

English

Magnus Johansson planeringschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin

Regeringen har utsett Magnus Johansson till planeringschef på Utbildningsdepartementet. Magnus Johansson är född 1978 och bor i Eskilstuna, där han bland annat varit kommunalråd för Miljöpartiet. Magnus Johansson tillträder idag den 20 januari.

Regeringen stärker kvaliteten i fritidshem och förskoleklass

Regeringen kommer att ge Skolverket i uppdrag att lämna förslag på ändringar i de läroplaner som gäller för fritidshem och förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i verksamheterna och att tydliggöra vilket innehåll respektive verksamhet ska ha.

Alla notiser
Jan 26

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.