Utbildningsdepartementet

English

Helene Hellmark Knutsson bjuder in till möte om insatser för att höja lärarnas löner

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, bjuder idag in skolans parter till möten för att uppnå bättre löneutveckling för lärare kopplat till kompetens och karriärutveckling.

Magnus Johansson planeringschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin

Regeringen har utsett Magnus Johansson till planeringschef på Utbildningsdepartementet. Magnus Johansson är född 1978 och bor i Eskilstuna, där han bland annat varit kommunalråd för Miljöpartiet. Magnus Johansson tillträder idag den 20 januari.

Regeringen stärker kvaliteten i fritidshem och förskoleklass

Regeringen kommer att ge Skolverket i uppdrag att lämna förslag på ändringar i de läroplaner som gäller för fritidshem och förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i verksamheterna och att tydliggöra vilket innehåll respektive verksamhet ska ha.

Alla notiser
Jan 29

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.