Utbildningsdepartementet

English

Nytt ALF-avtal klart

Statssekreterare Peter Honeth

Samarbetet mellan staten och vissa landsting kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården regleras i ett särskilt avtal - det så kallade ALF-avtalet. Idag signerades ett nytt ALF-avtal av statssekreterare Peter Honeth. Innebörden i det nya avtalet är att kvaliteten på den kliniska forskningen ska spela större roll för hur mycket statliga forskningsmedel landstingen får. Bristande kvalitet ska kunna innebära att landsting kan förlora möjligheten att bedriva universitetssjukvård.

Ekonomisk information på skolenhetsnivå utreds

Regeringen har utsett Nicholas Prigorowsky att utreda kostnadsinformation på skolenhetsnivå samt se över bidragsbestämmelserna för fristående skolor för att säkerställa lika villkor mellan kommunala och fristående huvudmän.

Bättre undervisning för nyanlända elever

Snabbare kunskapsbedömningar och skyndsam inplacering i en årskurs. Det är två åtgärder regeringen idag föreslår för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever.

Statligt centrum för läkemedelsprövningar inrättas i Göteborg

Ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier inrättas i Göteborg. Centrumet ska med 50 miljoner kronor per år stärka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi. Förberedelserna för att påbörja verksamheten ska starta omgående och centrumet planeras att formellt inrättas den 1 november 2014.

Alla notiser
Sep 18
Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning, jämställdhet, politik för det civila samhället och studiefinansiering.

Intervjuer och reportage


Här kan du läsa intervjuer och reportage med ministrarna och andra från departementets verksamhet.