Utbildningsdepartementet

English

Registerkontroll för nyanställd i gymnasieskolan

Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas även av den som ska anställas i gymnasieskolan. Det är en av flera förändringar av skollagen som regeringen nu föreslår.

Regelverket för politisk information i skolorna utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det gäller att bjuda in politiska partier i skolorna. Utredaren ska överväga om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som skolan tar emot på objektiva grunder, till exempel till sådana partier som för tillfället sitter i riksdagen. Utredare blir Johan Hirschfeldt.

Jan Björklund och Sofie Carsten Nielsen tar ett spadtag Jan Björklund och Sofie Carsten Nielsen. Foto: Roger Eriksson/ESS

Jan Björklund tar det första spadtaget till European Spallation Source i Lund

Tisdagen den 2 september tas det första spadtaget till den europeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Utbildningsminister Jan Björklund och den danska forskningsministern Sofie Carsten Nielsen talar.

Juno Blom ny utredare för regeringens utredning gällande mäns våld mot kvinnor

Regeringen har utsett Juno Blom att vara ny särskild utredare efter det att Pia Enochsson gått i pension. Utredaren ska bland annat analysera och bedöma behovet av att inom befintlig myndighetsstruktur samla och sprida kunskap och erfarenheter av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, samt utvärdera insatser och ge konsultativt stöd till myndigheter och andra relevanta aktörer på området. Juno Blom tillträdde den 1 augusti.

Alla notiser
Sep 3
Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning, jämställdhet, politik för det civila samhället och studiefinansiering.

Intervjuer och reportage


Här kan du läsa intervjuer och reportage med ministrarna och andra från departementets verksamhet.