Finansdepartementet

English

Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Regeringen överlämnar i dag en lagrådsremiss med ett förslag om en ny lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

I lagrådsremissen föreslås beskattning av resandeinförsel av fler än 300 cigaretter från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien och Ungern till Sverige, från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017. Införselbegränsningarna gäller införsel från dessa medlemsstater eftersom de inte når upp till EU:s minimiskattenivåer på cigaretter. Danmark, Irland, Slovenien, Tyskland och Österrike tillämpar redan motsvarande införselbegränsningar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning föreslår en reformerad reglering för tjänstepensionsföretag

I dag överlämnade Tjänstepensionsföretagsutredningen sitt betänkande till Peter Norman. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Vid en webbsänd pressträff presenterade utredare Tord Gransbo slutbetänkandet.

Alla nyhetsnotiser

Kontakta oss

Finansdepartementet work Jakobsgatan 24 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-21 73 86
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter

Senaste publikationerna - SOU, propositioner m.m.