Finansdepartementet

English

Väl fungerande upplåning och skuldförvaltning

Riksgäldskontoret har bedrivit en kostnadseffektiv statsskuldsförvaltning utan att ta för stora risker. Låga marknadsräntor och starka svenska statsfinanser är dock de viktigaste förklaringarna till varför statens lånekostnader har halverats sedan finanskrisen 2008. De slutsatserna drar regeringen i skrivelsen om utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 som överlämnas till riksdagen i dag.

Produktivitet och tillväxt i fokus för nästa långtidsutredning

Arbetet med Finansdepartementets nästa långtidsutredning är nu igång. Utredningen ska ge en bred översikt över den svenska ekonomins utmaningar och möjligheter på lång sikt och föreslå åtgärder för ökad produktivitet och högre tillväxt.

Alla nyhetsnotiser

Kontakta oss

Finansdepartementet work Jakobsgatan 24 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-21 73 86
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter