Finansdepartementet

English

Ilmar Reepalu utreder offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

För att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och att de kommer brukarna till godo, har regeringen idag gett Ilmar Reepalu i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt regelverk för offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen vill se över målnivån för det finansiella sparandet

Regeringen kommer att ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera vilka konsekvenserna kan bli av att ändra målnivån för det offentliga finansiella sparandet från ett överskott på en procent till ett sparande i balans. Magdalena Andersson kommenterade regeringens ambition att se över målnivån för det finansiella sparandet vid en pressträff i dag.

Utredning föreslår flera åtgärder för ökad effektivitet i upphandlingsförfarandena

Ardalan Shekarabi har idag tagit emot Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m. Utredningen har haft i uppdrag ska se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen. Utredningen föreslår flera åtgärder för att öka effektiviteten i upphandlingslagstiftningen.

Alla nyhetsnotiser

Kontakta oss

Finansdepartementet work Jakobsgatan 24 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-21 73 86
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter

Senaste publikationerna - SOU, propositioner m.m.