Finansdepartementet

English

Utredning föreslår nya regler för kontanthantering

Kontanthanteringsutredningen överlämnad i dag sitt betänkandet till Peter Norman. Utredningen har haft till uppgift att göra en översyn av regelverket för kontanthantering i Sverige. Utredningen förslår dels att Riksbanken får det övergripande ansvaret för kontanthanteringen i Sverige, dels ny lagstiftning för att reglera uppräkningsverksamheten och ställa krav på den.

Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Regeringen överlämnar i dag en lagrådsremiss med ett förslag om en ny lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

I lagrådsremissen föreslås beskattning av resandeinförsel av fler än 300 cigaretter från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien och Ungern till Sverige, från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017. Införselbegränsningarna gäller införsel från dessa medlemsstater eftersom de inte når upp till EU:s minimiskattenivåer på cigaretter. Danmark, Irland, Slovenien, Tyskland och Österrike tillämpar redan motsvarande införselbegränsningar.

Alla nyhetsnotiser

Kontakta oss

Finansdepartementet work Jakobsgatan 24 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-21 73 86
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter

Senaste publikationerna - SOU, propositioner m.m.