Finansdepartementet

English

Utredning om fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter.

Hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg

Göteborgs stad och Trafikverket har kommit in med en hemställan till Finansdepartementet om att göra undantag för Backaborna gällande trängselskatt i Backaområdet. Det är inte motiverat ur ett trängselperspektiv att boende i Backa betalar trängselskatt för passage in och ut i området som avgränsas av Göta älv, E6 Kungälvsleden, Bohusbanan och E6/E20 Norrleden. Därför skickas nu den begäran som kommit från Göteborgs stad och Trafikverket ut på remiss.

Alla nyhetsnotiser

Kontakta oss

Finansdepartementet work Jakobsgatan 24 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-21 73 86
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter

Senaste pressmeddelanden, uttalanden m.m.

Senaste publikationerna - SOU, propositioner m.m.