Finansdepartementet

English

Per Bolund träffade högnivågruppen för Tillväxt Stockholm

Den 21 maj träffade finansmarknadsminister Per Bolund högnivågruppen för Tillväxt Stockholm, ett samarbete med syfte att göra Stockholm till ett ledande finansiellt centrum i Europa till år 2020.

Christer Sjödin utreder skatt på finanssektorn

Finansminister Magdalena Andersson har utsett Christer Sjödin till särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag om en skatt på finanssektorn, som ska minska den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster är momsbefriad. Christer Sjödin är f.d. lagman i Kammarrätten i Sundsvall. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016.

Kommissionens rekommendation om Sveriges ekonomi

EU-kommissionen har idag presenterat årets landsspecifika rekommendationer till EU:s medlemsstater och till euroområdet. Sverige får i år en rekommendation som tar sikte på åtgärder för att minska hushållens skuldsättning och det bristande utbudet av bostäder.

Alla nyhetsnotiser

Kontakta oss

Finansdepartementet work Jakobsgatan 24 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-21 73 86
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter