Näringsdepartementet

English

Mikael Damberg diskuterar handelsfrågor vid EU:s råd för utrikes frågor

Det omfattande frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, står på dagordningen när EU:s handelsministrar möts i Bryssel den 21 november. Flera andra handelsförhandlingar tas också upp på mötet. Sverige representeras av näringsminister Mikael Damberg.

Landsbygdsministern ger sin syn på den regionala tillväxtpolitiken

I nyhetsbrevet om regional tillväxt presenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sina tankar kring ministeruppdraget och hur han ser på den regionala tillväxtpolitiken. Du kan också läsa om regional tillväxt i budgetpropositionen för 2015 och om den av EU-kommissionen beslutade partnerskapsöverenskommelsen med Sverige.

Järnvägsaktörerna beredda på vinter

Den 12 november träffade infrastrukturminister Anna Johansson järnvägens aktörer för samtal om aktörernas förberedelser inför vintern.

- Det är viktigt att ett omsorgsfullt förberedelsearbete inför vintern genomförs av järnvägens aktörer, och att man säkerställer nödvändigt samarbete, säger Anna Johansson.

Startskottet för EU:s struktur- och investeringsfonder 2014-2020

Idag lanseras struktur- och investeringsfonderna på en konferens i Stockholm, arrangerad av Tillväxtverket. EU:s struktur- och investeringsfonder är främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 - EU:s tillväxtstrategi. Fonderna ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. I den nyligen beslutade partnerskapsöverenskommelsen anges hur 67 miljarder kronor ska stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till att målen i Europa 2020 nås.

Närvarande på konferensen är bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Elisabeth Backteman, statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Nicola de Michelis, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik och Andriana Sukova-Tosheva, EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.