Näringsdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredningen Service i glesbygd har överlämnats till landsbygdsministern

Idag överlämnade den särskilde utredaren Catharina Håkansson Boman slutbetänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen föreslår bland annat nya stöd till kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara glesbygder.

Smidigare kontakter med myndigheter gör det enklare för företagen

Idag överlämnade Uppgiftslämnarutredningen sin slutredovisning, Uppgiftslämnarservice för företagen, till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Genom Uppgiftslämnarservice blir det enklare för företagen att göra rätt. Målet är ett en uppgift bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe.

Regeringen satsar på att förbättra e-service

Regeringen har i dag fattat beslut om medel till ett antal viktiga insatser för att ge bättre e-service till medborgare och företag.

- En samordning av den offentliga förvaltningen på detta sätt är viktigt och bidrar till en enklare vardag för medborgare och företag, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Stimulans för ökat byggande

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250 000 bostäder 2015-2020. De investeringar vi ser framför oss för budgeten för 2016 omfattar 6,2 miljarder kronor per år. För att öka nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att en stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.