Näringsdepartementet

English

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren.

Fri och rättvis handel centralt för Sverige

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har tillsammans med 13 andra ministrar från EU-länder översänt ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström om vikten av ett heltäckande och ambitiöst handels- och investeringssavtal mellan USA och EU (TTIP). En fri och rättvis handel är central för Sverige. Ministrarna poängerar att det är medlemsländerna som ger kommissionen mandat att förhandla fram ett nytt avtal. I förhandlingarna ska mekanismer för investeringsskydd ingå. Exakt hur dessa mekanismer ska se ut är för tidigt att säga och därför välkomnar ministrarna kommissionens kommande analys.

Aktuellt i budgetpropositionen för 2015

Idag den 23 oktober lämnade regeringen sitt förslag till statens budget för 2015 till riksdagen, Budget för 2015: Ett Sverige som håller ihop.

Läs om de aktuella förslagen inom Näringsdepartementets politikområden, samt regeringens förslag i övrigt:

Ny statssekreterare i Näringsdepartementet

Regeringen har i dag utsett Conny Wahlström till statssekreterare hos bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.