Näringsdepartementet

English

Statsrådens ansvarsområden

Statsminister Stefan Löfven har den 14 oktober beslutat om ett § 5-förordnande som fördelar ansvaret statsråden emellan. Sammanfattningsvis innebär fördelningen för Näringsdepartementets del att Mikael Damberg är närings- och innovationsminister och chef för departementet. Dessutom ansvarar Damberg för UD:s handelsfrämjande frågor och styrningen av de flesta statligt ägda bolag som fram till årsskiftet ingår i Finansdepartementets ansvarsområde.

Infrastrukturminister Anna Johansson ansvarar för infrastrukturfrågor.

Bostadsminister Mehmet Kaplan ansvarar för it-politiska frågor och postkommunikation. Han har också ansvar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om urban utveckling som i dag hanteras av Arbetsmarknadsdepartementet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ansvarar för regional tillväxtpolitik. Bucht är dessutom fram till årsskiftet departementschef för Landsbygdsdepartementet.

Energiminister Ibrahim Baylan på Miljödepartementet ansvarar för energifrågorna som till årsskiftet ligger kvar i Näringsdepartementet.

Inrikesminister Anders Ygeman på Justitiedepartementet ansvarar för frågor om dammsäkerhet som fram till årsskiftet ligger kvar i Näringsdepartementet.

Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av Vattenfall

Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister tillika biträdande finansminister Per Bolund.

Eva Lindström utsedd till statssekreterare hos närings- och innovationsministern

Regeringen har i dag utsett Eva Lindström till statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Se över din prenumeration

Du vet väl att du kan prenumerera på nyheter via e-post från regeringen.se? Du kan prenumerera på pressmeddelanden, statsrådens tal och debattartiklar, publikationer samt ärendeförteckningar. Lägg upp din prenumeration utifrån statsråd, departement eller ämne. Om du redan prenumererar kan du behöva se över din prenumeration med anledning av regeringsskiftet.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.