Näringsdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Svensk mat ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Idag har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sparkat igång arbetet med en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med strategin är att utveckla och stärka den svenska matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet. Arbetet inleddes tillsammans med aktörer från hela livsmedelskedjan på en webbsänd konferens på Nalen i Stockholm. Webbsändningen går att se i efterhand.

Förbättrad inre marknad, digitalisering och forskningsinvesteringar på agendan

EU:s närings- och forskningsministrar diskuterade en förbättrad inre marknad, digitalisering och forskningsinvesteringar på rådsmöte den 2-3 mars. Oscar Stenström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, deltog.

- Det är viktigt att få bort hinder som är kvar på tjänstemarknaden och stärka principen om ömsesidigt erkännande av varor och tjänster i EU, sa statssekreterare Oscar Stenström.

Ny entreprenörskapsutredning

Regeringen ger den särskilda utredaren Pontus Braunerhjelm i uppdrag att se över innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Utredningen Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet ska se över förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer. Till utredningen knyts också en referensgrupp med tretton entreprenörer. Utredningen ska löpande förmedla slutsatser till regeringen och ha kontakt med regeringens innovationsråd.

Förbättrade investeringsmöjligheter i EU diskuteras

EU:s närings- och forskningsministrar möts i Bryssel den 2-3 mars. Diskussionerna kommer bland annat handla om att få bort onödiga hinder på EU:s inre marknad och om kommissionens investeringsplan. Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och statssekreterare Oscar Stenström deltar.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.

Publikationer