Näringsdepartementet

English

Ny forsknings- och testanläggning gynnar fordonsindustrin

I dag invigde statssekreterare Håkan Ekengren AstaZero, Active Safety Test Area, en ny forsknings- och testanläggning för att utveckla aktiva säkerhetssystem i fordon. AstaZero som ligger utanför Borås är världens första fullskaliga anläggning för trafiksäkerhet och byggd genom ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle.

- Detta är stort för Västsverige och fordonsindustrin, men även för Sveriges position som ledande forskningsnation, säger Håkan Ekengren.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Regeringen har idag tillsatt en utredning för att utvärdera möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten. Utredningen kommer se över hur samordningen mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB kan förbättras. En samordning av statens innehav av bredbandsinfrastruktur kan leda till ökad bredbandstäckning och stärkta möjligheter för fler att få ta del av digitaliseringens möjligheter. Utredningen kommer ledas av Åsa Torstensson och uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Ett första spadtag för Förbifart Stockholm

Den 19 augusti togs det första spadtaget för Förbifart Stockholm. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats vid en byggstartsceremoni tillsammans med representanter från Trafikverket, Stockholms stad och berörda kommuner.

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet

Måndagen den 18 augusti bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till en välbesökt hearing om regeringens uppdrag till Trafikverket och Transportstyrelsen rörande tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Branschen, organisationer och myndigheter lyssnade till Transportstyrelsens och Trafikverkets presentation av uppdraget.

Regeringen har utsett förhandlare till Sverigebygget

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förordnar HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman till förhandlingspersoner i satsningen Sverigebygget. Förhandlarna ska bland annat ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.

Alla notiser
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet:
Läs om regeringens arbete för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Läs om Näringsdepartementets ansvarsområden nedan:
  • Ansvarsområde energi
  • Ansvarsområde it-politik
  • Ansvarsområde näringspolitik
  • Ansvarsområde regional tillväxt
  • Ansvarsområde transporter och infrastruktur
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar ca en vecka efter att remisstiden löpt ut.
På Näringsbloggen skriver tjänstemän om arbetet på Näringsdepartementet och om departementets sakfrågor.
Vad skapar attraktionskraft i din region? På bloggen Attraktionskraft Sverige kan du dela med dig av goda exempel.