Näringsdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Samlat grepp om järnvägsunderhållet

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade idag ett tilläggsdirektiv till utredningen om järnvägens organisation. Tilläggsdirektivet syftar till att se över hur staten kan ta ett mer samlat grepp om järnvägsunderhållet. Därtill har regeringen beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att bland annat utreda och redogöra för alternativa former för organisering av underhållet av järnvägen.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förbifart Stockholm återupptas

Vid dagens pressträff om Förbifart Stockholm meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson och infrastrukturminister Anna Johansson att frysningen av projektet hävs. Projektet återupptas den 1 januari 2015.

I samband med att projektet återupptas avser regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken i anslutning till förbifartens sträckning. Regeringen avser också att ge utredaren för Sverigeförhandlingen i uppdrag att se över möjligheterna för ytterligare tunnelbanelinjer i syd-nordlig riktning. Primärt sträckan Liljeholmen, Kungsholmen och Norrmalm men med möjlig fortsättning norrut. Sträckan är angelägen för att avlasta T-centralen och på så vis skapa ett bättre flöde i kollektivtrafiken.

Skärpta regler för åkeribranschen

Regeringen har fattat två beslut som ska bidra till att seriösa företag inom åkeribranschen inte drabbas av osund konkurrens från oseriösa aktörer. Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler som innebär att en överträdelse av bestämmelserna om cabotagestransport på väg ska leda till en sanktionsavgift. Därtill gäller från och med 1 mars 2015 lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.