Statsrådsberedningen

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

De nordiska och baltiska statsministrarna möts i Stockholm

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU-toppmöte med miljö och klimat i fokus

Stats- och regeringscheferna har enats om EU:s ramverk för klimat och energi för 2030. Överenskommelsen innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 procent till 2030. Målen i överenskommelsen innebär också att andelen förnybar energi som används i EU under 2030 ska uppgå till 27 procent samt att energieffektiviseringsmålet ska uppgå till 27 procent. Målet för utsläpp av växthusgaser är bindande.

Under toppmötet godkändes även den tillträdande EU-kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker. Stats- och regeringscheferna lovade även en miljard euro i stöd för att bekämpa ebola. Statminister Stefan Löfven deltog vid mötet.

Stefan Löfven sitter vid ett bord med medarbetar och talar. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsministern samråder med riksdagens EU-nämnd

I dag samråder statsminister Stefan Löfven med riksdagens EU-nämnd inför Europeiska rådets möte den 23-24 oktober. Målet för toppmötet är att komma överens om ett gemensamt klimatmål för EU:s medlemsstater inför FN:s klimattoppmöte i Paris 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen presenterade reformer för fler jobb

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson förslag ur den kommande budgetpropositionen inom investeringar i infrastruktur, aktiv näringspolitik samt aktiv arbetsmarknadspolitik och förbättrad matchning genom utbildning.
- Målet är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020, sa statsminister Stefan Löfven.

Alla notiser
Nov 1
Ansvarsområden
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns kansli, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli och kansliet för samordning av EU-frågor.

Kontakta oss

Statsrådsberedningen work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Senaste publikationer