Statsrådsberedningen

English

Stefan Löfven deltar på 70-årsminnet över Förintelsens offer

Tisdag den 27 januari är det Förintelsens minnesdag. Statsminister Stefan Löfven deltar bland annat på minnesceremonin på Raoul Wallenbergs torg och i Stora Synagogan i Stockholm.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar vid minnesceremonin för 70-årsdagen av förintelselägret Auschwitz befrielse i Polen.

Uttalande av statsminister Stefan Löfven rörande attacken i Mariupol

- Jag fördömer dagens beskjutning av den ukrainska staden Mariupol. Jag uttrycker mina kondoleanser till dem som förlorat nära och kära i dagens attack, liksom till Ukraina.

Foto på Stefan Löfven tillsammans med skådespelaren Emma Watson vid Världsekonomiskt forum i Davos. Stefan Löfven tillsammans med skådespelaren Emma Watson vid Världsekonomiskt forum i Davos på fredagen. Skådespelerskan Emma Watson och statsminister Stefan Löfven gör gemensam sak för att lyfta jämställdhet på toppmötet i Davos. Foto Maria Davidsson/TT

Stefan Löfven deltar i World Economic Forum i Davos

Statsminister Stefan Löfven deltar på World Economic Forum i Davos den 22 och 23 januari.

- Jag kommer först och främst driva frågan om hur vi kan använda globaliseringens möjligheter för att skapa fler jobb och öka tillväxten. Men fokus kommer också ligga på hur vi kan bygga mer jämlika och jämställda samhällen. Vi har under de senaste decennierna sett hur många länder blir allt mer ojämlika och det är en trend som måste brytas, säger statsminister Stefan Löfven.

Foto på Stefan Löfven vid besöket i Uppsala. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Bredare syn på innovation ska stärka Sveriges innovationsförmåga

Stefan Löfven besökte den 21 januari Uppsala. Syftet var att träffa representanter för företaget Disruptive materials, som drivs av unga entreprenörer och forskare, som utvecklat det absorberande ämnet Upsalite.

- Regeringens ambition är att göra Sverige världsledande inom utveckling av innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller. Det ska ske genom ett starkare engagemang och gemensamma ansträngningar från alla berörda parter, säger Stefan Löfven.

Alla notiser
Jan 26
Ansvarsområden
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns kansli, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli och kansliet för samordning av EU-frågor.

Kontakta oss

Statsrådsberedningen work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Senaste publikationer