Statsrådsberedningen

English

Ebola och klimatet i fokus när FN:s generalförsamling samlas

Tisdagen den 16 september inledde FN:s generalförsamling sin 69:e session. Själva huvuddebatten startar den 24 september. Temat för årets allmänna debatt är förhandlingarna om den nya utvecklingsagendan Post-2015 som ska ta vid när FN:s Millenniemål löper ut nästa år. Men även klimatfrågan och ebolautbrottet i västra Afrika kommer att stå i fokus. Tisdagen den 23 september hålls FN:s klimattoppmöte Climate Summit 2014 där statsminister Fredrik Reinfeldt och miljöminister Lena Ek deltar. Statsministern kommer även att delta i en rad andra aktiviteter, bland annat för att ge stöd till Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Hillevi Engström deltar också i en rad möten under veckan.

Högsta valdeltagandet på 20 år

Valdeltagandet i riksdagsvalet var 85,8%. Sveriges valdeltagande i riksdagsvalet tillhör det absoluta toppskiktet i Europa. Valdeltagandet är det högsta sedan 1994 och har ökat varje riksdagsval sedan 2002.

- Det höga valdeltagandet tyder på att samhällsengagemanget är stort bland de svenska medborgarna. Samtidigt finns det vissa områden i Sverige där valdeltagandet fortfarande är oroande lågt. Här behövs fler insatser, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Valdeltagandet ska studeras

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har gett Statistiska centralbyrån (SCB) uppdrag att utföra tre studier om det svenska valdeltagandet för supervalåret 2014.
- Ett högt och jämlikt valdeltagande är ett uttryck för demokratins förankring i samhället. Supervalåret 2014 med både Europaparlamentsval och nationella allmänna val är ett unikt tillfälle att undersöka valdeltagandet, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Björklund, Malmström, Reinfeldt Vid regeringens sommarfika i slutet av juli meddelade statsministern att regeringen nominerat Cecilia Malmström till svensk EU-kommissionär. Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Cecilia Malmström föreslås bli handelskommissionär

På onsdagen meddelade EU-kommissionens tillträdande ordförande Jean-Claude Juncker hur posterna fördelas i den nya kommissionen. Sveriges kommissionär Cecilia Malmström föreslås ansvara för handelsfrågor. Statsminister Fredrik Reinfeldt välkomnar förslaget.

- Det är glädjande för henne och viktigt för Sverige. Det viktiga är att vi nu har fått en person som tror på frihandel och som ska föra förhandlingarna inom ett område där EU har mycket stor makt och inflytande och där EU är världens största handelsaktör. Ökad handel ger fler jobb i Sverige och därför är det viktigt att Cecilia Malmström har fått det här uppdraget, säger Fredrik Reinfeldt.

Alla notiser
Okt 1
Ansvarsområden
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns kansli, EU-ministerns kansli, samordningskanslierna, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli och kansliet för samordning av EU-frågor.

Kontakta oss

Statsrådsberedningen work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation