Statsrådsberedningen

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU-toppmöte med miljö och klimat i fokus

Stats- och regeringscheferna har enats om EU:s ramverk för klimat och energi för 2030. Överenskommelsen innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030. Målen i överenskommelsen innebär också att andelen förnybar energi som används i EU under 2030 ska uppgå till 27 procent samt att energieffektiviseringsmålet ska uppgå till 27 procent. Målet för utsläpp av växthusgaser är bindande.

Under toppmötet godkändes även den tillträdande EU-kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker. Stats- och regeringscheferna beslutade även om en miljard euro i stöd för att bekämpa ebola. Statminister Stefan Löfven deltog vid mötet.

Stefan Löfven sitter vid ett bord med medarbetar och talar. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsministern samråder med riksdagens EU-nämnd

I dag samråder statsminister Stefan Löfven med riksdagens EU-nämnd inför Europeiska rådets möte den 23-24 oktober. Målet för toppmötet är att komma överens om ett gemensamt klimatmål för EU:s medlemsstater inför FN:s klimattoppmöte i Paris 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen presenterade reformer för fler jobb

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson förslag ur den kommande budgetpropositionen inom investeringar i infrastruktur, aktiv näringspolitik samt aktiv arbetsmarknadspolitik och förbättrad matchning genom utbildning.
- Målet är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020, sa statsminister Stefan Löfven.

Stefan Löfvent och Alexander Stubb samtalar utomhus. Foto: Henrik Montgomery/TT

Statsministern besöker Finland och de baltiska länderna

Måndag den 20 och tisdag den 21 oktober besöker statsminister Stefan Löfven Finland, Estland, Lettland och Litauen för överläggningar med regeringscheferna. Under måndagen hade Stefan Löfven överläggningar med Finlands statsminister Alexander Stubb.
- Våra båda länder har mycket gemensamt bland annat genom att ta ansvar för ekonomin och stå upp för sysselsättning, inte minst vad gäller bekämpandet av ungdomsarbetslösheten, sa Stefan Löfven vid en gemensam presskonferens.

Alla notiser
Okt 26
Ansvarsområden
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns kansli, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli och kansliet för samordning av EU-frågor.

Kontakta oss

Statsrådsberedningen work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Senaste publikationer