Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Seminarium: Regeringens hbt-strategi

Torsdag eftermiddag, med start kl. 13.00, direktsänds seminariet om regeringens hbt-strategi. I januari i år presenterade regeringen Sveriges första strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under seminariet beskrivs innehållet i strategin, varför den behövs och vilka erfarenheter andra myndigheter och organisationer har av att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter.

Ungdomsperspektiv i myndigheters verksamhet

Regeringen har idag beslutat om att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ett uppdrag om att ta fram en strategi för myndighetens arbete med att verka för att ungdomsperspektivet integreras i andra relevanta myndigheters verksamheter. I uppdraget ingår att bidra till bättre samverkan och samordning av statliga insatser som riktas till ungdomar.

Satsning på kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

- Skolans roll i arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans kan inte nog understrykas. Lärare måste kunna bemöta rasismen och intoleransen i klassrummen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

IDAHO Forum 2014 - internationellt högnivåmöte om homofobi och transfobi

IDAHO Forum 2014 anordnas i maj på Malta för att högtidlighålla den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Sverige och Malta är tillsammans värdar för konferensen där internationella aktörer, som på olika sätt har ansvar eller arbetar för hbt-personers rättigheter, samlas. Integrationsminister Erik Ullenhag och Helena Dalli, Maltas minister för social dialog, konsumentfrågor och medborgerliga rättigheter, deltog den 7 april i ett förmöte i Stockholm.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Integrationsministerns hälsning på internationella romadagen

Idag den 8 april är det den internationella romadagen. Det uppmärksammas av Erik Ullenhag, ansvarig minister för minoritetspolitik:

- Det är en dag när vi ska minnas vad romerna betytt för Sverige och för Europa, när det gäller kultur och när det gäller att bygga vårt land. Vi har ett ansvar att se till att skapa ett samhälle där ingen diskrimineras och där vi öppnar upp för en arbetsmarknad, en skola och ett samhälle även för romer.

Alla notiser

Strategi för romsk inkludering


Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.
Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor
EP-valet 2014

Europaparlamentsvalet 2014


Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Regeringen genomför ett antal insatser för att öka valdeltagandet, med särskilt fokus på de grupper som röstar i lägst utsträckning.
Märke med namnet barnkonventionen 25 år.

Utrikespolitik och mänskliga rättigheter


Omsorgen om folkrätten och de mänskliga rättigheterna genomsyrar regeringens handlande i FN, i Europeiska unionen och andra organ samt i kontakterna med enskilda stater.

Barnets rättigheter


Regeringens barnpolitik syftar till att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen.

Funktionshinder


Funktionshinderspolitiken omfattar insatser för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.