Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Valdeltagandet ska studeras

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har gett Statistiska centralbyrån (SCB) uppdrag att utföra tre studier om det svenska valdeltagandet för supervalåret 2014.
- Ett högt och jämlikt valdeltagande är ett uttryck för demokratins förankring i samhället. Supervalåret 2014 med både Europaparlamentsval och nationella allmänna val är ett unikt tillfälle att undersöka valdeltagandet, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Förstärkning av tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk

Regeringen har beslutat att ge Statens Skolverk i uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk. Uppdraget innebär att det uppdrag som regeringen beslutade om i augusti 2013 utökas.

Bättre undervisning för nyanlända elever

Snabbare kunskapsbedömningar och skyndsam inplacering i en årskurs. Det är två åtgärder regeringen idag föreslår för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever.

Statligt centrum för läkemedelsprövningar inrättas i Göteborg

Ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier inrättas i Göteborg. Centrumet ska med 50 miljoner kronor per år stärka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi. Förberedelserna för att påbörja verksamheten ska starta omgående och centrumet planeras att formellt inrättas den 1 november 2014.

Nytt nummer av nyhetsbrev om det civila samhället

Ur innehållet: Överenskommelse med civila samhället inom biståndsområdet, Utredning om ett stärkt och självständigt civilsamhälle, Hearing om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Broschyr om det ideella engagemanget i Sverige m.m

Alla notiser