Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Lägre valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning

Framsida rapport

Valdeltagandet var något lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen vid såväl Europaparlamentsvalet som riksdagsvalet 2014. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram på uppdrag av regeringen.

Budgetsatsningar för en modern välfärdsstat

Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, utökad bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i förlossningsvården är satsningar inom Socialdepartementets områden som ingår i den ekonomiska vårpropositionen. Förslagen bidrar till ett mer jämställt samhälle, en modern välfärd och till regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna på en generation. Reformerna är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Ekonomiskt stöd till glasögon för barn och unga

I budgetpropositionen för 2016 avser regeringen avsätta 120 miljoner kronor per år för att garantera alla barn ekonomiskt stöd till glasögon.

- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Barnkonventionen på väg att bli svensk lag

Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Det pågår en utredning som tillsattes i mars 2013. Den 19 februari 2015 beslutades om tilläggsdirektiv till den pågående barnrättighetsutredningen.

Stefan Löfven håller en skylt med logotypen för heforshe-kampanjen. - Det är dags att fler män kliver fram och engagerar sig för att driva jämställdhetsarbetet framåt, säger Stefan Löfven. Foto: Regeringskansliet

HeForShe-ambassadör Stefan Löfven

Statsminister Stefan Löfven utsågs den 23 januari på World Economic Forum i Davos till "Impact World Champion Leader" för FN:s initiativ #HeForShe. Initiativet handlar om att få män att engagera sig i jämställdhetskampen. Nu har samtliga manliga statsråd gått med i initiativet. Det gör Sveriges regering till den första regering i världen som samlat engagerar sig i #HeForShe.

Alla notiser
Foto på Stefan Löfven.

Regeringen deltar i #HeForShe


Ett FN-initiativ som handlar om att få män att engagera sig i jämställdhetskampen.

Nytt informationsmaterial om demokratipolitik


Kortversion av skrivelsen "En politik för en levande demokrati"