Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Regeringen tillsätter största demokratiutredningen på över 10 år

Regeringen tillsätter i dag en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Utredningens uppdrag är att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Utredare blir Olle Wästberg. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015.

Regeringen tillsätter EU-demokratiutredning

Det svenska EU-medlemskapet påverkar större delen av samhället idag. Trots detta har olika organisationer och aktörer i Sverige inte lika mycket insyn, delaktighet och inflytande i frågor som beslutas inom EU som i frågor som beslutas nationellt, regionalt eller lokalt i Sverige. Med anledning av detta tillsätter regeringen en utredning om delaktighet i EU. Utredare blir Maria Strömvik. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 15 januari 2016.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Mona Sahlin utses till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har utsett Mona Sahlin till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller insatser mot våldsbejakande extremism. Det är första gången en nationell samordnare tillsätts på det här området i Sverige.

Regeringens satsningar mot främlingsfientlighet

I skriften Fokus: Ett samhälle fritt från främlingsfientlighet samlas regeringens aktuella insatser mot främlingsfientlighet och intolerans, så som uppdrag till en rad statliga myndigheter. Vidare presenteras exempel på verksamheter i skolor och kommuner.

- Vi tänker aldrig låta främlingsfientliga krafter sätta agendan i Sverige, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Våld i nära relationer ska behandlas som en central folkhälsofråga

I dag redovisade Carin Götblad sitt uppdrag som regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer för justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Maria Arnholm. I uppdraget har bland annat ingått att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer.

Alla notiser