Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English
Stefan Löfven och Kailash Satyarthi Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Sverige en global kraft för barnets rättigheter

Statsminister Stefan Löfven träffade den 12 december Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi i Rosenbad. Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning.

Trossamfundsrådets vice ordförande, statssekreterare Per Olson och rådets ordförande statsrådet Alice Bah Kuhnke. Trossamfundsrådets vice ordförande, statssekreterare Per Olson och rådets ordförande statsrådet Alice Bah Kuhnke. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Religionsfrihet betydande demokratifråga

-Religionsfrihet och hur den utvecklas i Sverige är en sak jag vill tala med er om. Det är en demokratifråga att få tro på vad man vill utan att bli utsatt för att man bär religiösa symboler.
Det sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke när hon måndagen den 1 december för första gången efter valet ledde mötet med Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet).

Nordiska ministrar för samefrågor på möte i Helsingfors

Fredagen den 21 november möttes de nordiska ministrarna för samefrågor och sametingspresidenter i Helsingfors. Från svensk sida deltog statssekreterare Per Olsson. De diskuterade aktuella frågor, bland annat slutdokumentet från FN:s världskonferens för urfolk som ordnandes i New York i september, Nordisk samekonvention samt frågor om rasism och diskriminering mot samer.

Under dagen delades också ett nordiskt samiskt språkpris, Gollegiella, ut. Gollegiellapriset delas ut vartannat år till personer och organisationer i Norge, Sverige, Finland eller Ryssland som gjort en insats för att främja det samiska språket. I år gick det till tre personer: Mikael Svonni från Sverige, professor i samiska språk vid Tromsö universitet, Kerttu Voulab, författare, och Seija Sivertsen, lärare i samiska. Sverige står som värd 2016 när språkpriset delas ut nästa gång.

Myndigheten för tillgängliga medier får i uppdrag att driva hemsidan "Alla väljare"

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att fortsätta driva hemsidan "Alla väljare" med lättläst nyhetsinformation. Avsikten är att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden.

Statsråd firade barnkonventionen 25 år

Den 20 november deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner och statsminister Stefan Löfven i FN:s 25 årsfirande av barnkonventionen.
-Regeringen satsar på att stärka barnets rättigheter och påbörjar nu arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag, sa Åsa Regnér.

Alla notiser