Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

"Så vill vi stoppa extremism"

Regeringen avser att ge en utredare i uppdrag att se över möjligheten att skärpa lagen bland annat när det gäller deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer. Det skriver justitieminister Beatrice Ask och EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson med flera i en debattartikel.

Birgitta Ohlsson talar. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Birgitta Ohlsson: Hela samhälllet måste mobilisera mot extremism

Att motverka att människor reser till andra länder för att strida med våldsbejakande extremistiska grupper kräver inte bara säkerhetspolitiska åtgärder. Det kräver ett engagemang från hela samhället - med fokus inte minst på förebyggande arbete. Det sade EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson när hon igår augusti inledningstalade på ett expertseminarium om utländska stridande.

Juno Blom ny utredare för regeringens utredning gällande mäns våld mot kvinnor

Regeringen har utsett Juno Blom att vara ny särskild utredare efter det att Pia Enochsson gått i pension. Utredaren ska bland annat analysera och bedöma behovet av att inom befintlig myndighetsstruktur samla och sprida kunskap och erfarenheter av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, samt utvärdera insatser och ge konsultativt stöd till myndigheter och andra relevanta aktörer på området. Juno Blom tillträdde den 1 augusti.

Omslag till vitboken. En öppen dossier med z och löpnummer. Del av omslag till vitboken: Blomquist Annonsbyrå

Satsning på skolmaterial om övergrepp på romer

I mars presenterade regeringen "Den mörka och okända historien" - en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Regeringen har nu gett kommissionen mot antizigansim uppdraget att ta fram skolmaterial som utgår från den.

- Okunskap om romer och om de övergrepp och kränkningar romer har utsatts för bidrar till dagens utanförskap hos den romska gruppen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer


Romers situation i dag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer under lång tid har utsatts för. Regeringen anser att en vitbok som beskriver historien är en viktig utgångspunkt för att stärka arbetet med romers mänskliga rättigheter.

Nu finns vitboken som DAISY (ljudfil)


Lyssna till ett kort utdrag ur boken, hämtat från kapitlet om romers tillgång till utbildning. Avsnittet heter Romers erfarenheter av skolan och innehåller vittnesmål från flera romska personer. Vitboken i DAISY-format kan beställas genom att kontakta Arbetsmarknadsdepartementets enhet för diskrimineringsfrågor.
Stefan Attefall med Ulrika Svalfors och Anders Bäckström Samfundsminister Stefan Attefall tog i maj initiativ till den sammanställning av forskningsresultat som teol.dr. Ulrika Svalfors och prof. Anders Bäckström nu genomför. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Sekulärt samhälle skapar frihet för konfessionella välfärdslösningar

- Sveriges religiösa landskap har under 2000-talet blivit mer varierat. Två parallella utvecklingar - 1900-talets sekularisering och 2000-talets de-sekularisering - har medfört ökad religiös pluralism vilket tillåtit religiösa röster att blir hörda i det offentliga samtalet.
Det sa Anders Bäckström, professor i religionssociologi, och teol. dr. Ulrika Svalfors när de torsdagen den 14 augusti gav Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) en förhandspresentation av den sammanfattning av forskningsresultat om religiös aktivitet i Sverige som samfundsminister Stefan Attefall tog initiativ till i maj.

Alla notiser