Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Ökade resurser för att motverka rasism och främlingsfientlighet

Regeringen ökar insatserna för att motverka rasism och främlingsfientlighet med totalt 25 miljoner kronor under perioden 2015-2017. Forum för levande historia ska i samarbete med Skolverket genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism i historien och i dag.

Regeringen kommer också att se över behovet av ett nationellt kunskaps- och resurscentrum om rasism för att bland annat sprida modeller som finns för att hindra rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.

Ny strategi för mänskliga rättigheter i Sverige och nya kommuner i förvaltningsområdet för finska

Regeringen vill ta fram en strategi för ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i Sverige. En viktig fråga att belysa är hur en självständig granskning av efterlevnaden av mänskliga rättigheter på nationell nivå kan säkras. Den tidigare strategin löpte mellan åren 2006-2009. Regeringen föreslår också ökade statsbidrag så att fler kommuner ska kunna ingå i förvaltningsområdet för finska.

Statsrådens ansvarsområden

Ylva Johansson är arbetsmarknadsminister och chef för Arbetsmarknadsdepartementet. Hon ansvarar för frågorna arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö och integration.

Statsminister Stefan Löfven har dock beslutat att vissa ärenden som hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska föredras av ett annat statsråd. Anledningen till detta är att frågorna vid årsskiftet flyttar till de förordnade statsrådens departement.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Kulturdepartementet får ansvar för mänskliga rättigheter på nationell nivå, diskriminering, främlingsfientlighet och intolerans, hbt-frågor och de nationella minoriteterna.

Alla notiser