Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan utsedd

Regeringen har i dag fattat beslut om de ledamöter som kommer att ingå i Helene Hellmark Knutssons nationella expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. Gruppen kommer dels att komma med idéer och förslag inför nästa stora forskningsproposition som ska läggas hösten 2016. Dels kommer den i slutet av 2016 att avrapportera sina huvudslutsatser för ökad jämställdhet i högskolan.

Jämställdhet blir nytt delprojekt inom pensionsöversynen

Pensionsgruppen har beslutat om ett nytt delprojekt inom ramen för den pågående pensionsöversynen. Delprojektet Jämställda pensioner syftar till att analysera och bemöta skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.

Statsministern presenterar en nationell samling för unga utanför

Det finns en relativt okänd, men stor grupp unga, som varken arbetar eller studerar. De är unga utanför. Idag presenterar statsminister Stefan Löfven en nationell samling för unga utanför.

Länsstyrelsen i Stockholms län får ansvar för arbete mot människohandel

Regeringen har i dag beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Åsa Regnér hälsar på påven. I bakgrunden synsDrottning Silvia, Christopher O'Neill och prinsessan Leonore. Foto: Henrik Montgomery / TT Nyhetsbyrån

Åsa Regnér talade om barn utsatta för människohandel

Människohandel med fokus på barn, var temat på ett seminarium i Vatikanen i Rom den 27 april där barn-, äldre-och jämställdhetsminister Åsa Regnér medverkade.

Alla notiser
Foto på Stefan Löfven.

Regeringen deltar i #HeForShe


Ett FN-initiativ som handlar om att få män att engagera sig i jämställdhetskampen.

Nytt informationsmaterial om demokratipolitik


Kortversion av skrivelsen "En politik för en levande demokrati"