Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Utredning förbereder för att införa barnkonventionen i svensk lag

Regeringen beslutade den 19 februari ge barnrättighetsutredningen ett tilläggsdirektiv med inriktning mot att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Foto på när Stefan Löfven träffade representanter för Sveriges tre största trossamfund. Statsminister Stefan Löfven tog emot Ekumeniska rådet i Rosenbad. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsministern mötte religiösa ledare i ekumenisk träff

Stefan Löfven träffade den 11 februari representanter för Sveriges tre största trossamfund för att ha en dialog om den senaste tidens utveckling med attacker mot religiösa grupper och byggnader.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och barnminister Åsa Regnér bredvid varandra.

Diskuterade barnrättsperspektivet vid ingripande mot barn

Barnminister Åsa Regnér träffade idag barnombudsmannen Fredrik Malmberg. De diskuterade hur barnperspektivet beaktas vid ingripanden mot barn och ungdomar, samt formerna för ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen.

Statsministern hälsar i Stora Synagogan på Livia Fränkel, överlevande och en av talarna. USA:s ambassadör Mark Brzezinski i mitten. Statsministern hälsar på Livia Fränkel, överlevande och en av talarna i Stora Synagogan. USA:s ambassadör Mark Brzezinski i mitten. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Stor utbildningsinsats mot rasism

Den 27 januari var Förintelsens minnesdag. För att motverka antisemitism, rasism och intolerans kommer regeringen att ge myndigheten Forum för levande historia i uppdrag att under perioden 2015-2017 genomföra utbildningsinsatsen "Detta behöver vi förstå".

Statsminister Stefan Löfven deltog i minnesceremonin på Raoul Wallenbergs torg och i Stora Synagogan i Stockholm.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i minnesceremonin för 70-årsdagen av förintelselägret Auschwitz befrielse i Polen.

Foto på Stefan Löfven tillsammans med skådespelaren Emma Watson vid Världsekonomiskt forum i Davos. Stefan Löfven tillsammans med skådespelaren Emma Watson vid Världsekonomiskt forum i Davos på fredagen. Skådespelerskan Emma Watson och statsminister Stefan Löfven gör gemensam sak för att lyfta jämställdhet på toppmötet i Davos. Foto Maria Davidsson/TT

Stefan Löfven deltar i World Economic Forum i Davos

Statsminister Stefan Löfven deltar på World Economic Forum i Davos den 22 och 23 januari.

- Jag kommer först och främst driva frågan om hur vi kan använda globaliseringens möjligheter för att skapa fler jobb och öka tillväxten. Men fokus kommer också ligga på hur vi kan bygga mer jämlika och jämställda samhällen. Vi har under de senaste decennierna sett hur många länder blir allt mer ojämlika och det är en trend som måste brytas, säger statsminister Stefan Löfven.

Alla notiser

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.

Nytt informationsmaterial om demokratipolitik


Kortversion av skrivelsen "En politik för en levande demokrati"