Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English
Statsministern hälsar i Stora Synagogan på Livia Fränkel, överlevande och en av talarna. USA:s ambassadör Mark Brzezinski i mitten. Statsministern hälsar på Livia Fränkel, överlevande och en av talarna i Stora Synagogan. USA:s ambassadör Mark Brzezinski i mitten. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Stor utbildningsinsats mot rasism

Den 27 januari var Förintelsens minnesdag. För att motverka antisemitism, rasism och intolerans kommer regeringen att ge myndigheten Forum för levande historia i uppdrag att under perioden 2015-2017 genomföra utbildningsinsatsen "Detta behöver vi förstå".

Statsminister Stefan Löfven deltog i minnesceremonin på Raoul Wallenbergs torg och i Stora Synagogan i Stockholm.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i minnesceremonin för 70-årsdagen av förintelselägret Auschwitz befrielse i Polen.

Foto på Stefan Löfven tillsammans med skådespelaren Emma Watson vid Världsekonomiskt forum i Davos. Stefan Löfven tillsammans med skådespelaren Emma Watson vid Världsekonomiskt forum i Davos på fredagen. Skådespelerskan Emma Watson och statsminister Stefan Löfven gör gemensam sak för att lyfta jämställdhet på toppmötet i Davos. Foto Maria Davidsson/TT

Stefan Löfven deltar i World Economic Forum i Davos

Statsminister Stefan Löfven deltar på World Economic Forum i Davos den 22 och 23 januari.

- Jag kommer först och främst driva frågan om hur vi kan använda globaliseringens möjligheter för att skapa fler jobb och öka tillväxten. Men fokus kommer också ligga på hur vi kan bygga mer jämlika och jämställda samhällen. Vi har under de senaste decennierna sett hur många länder blir allt mer ojämlika och det är en trend som måste brytas, säger statsminister Stefan Löfven.

Foto på Stefan Löfven vid Fadimes minnesgala. Statsminister Stefan Löfven talar då riksorganisationen GAPF på lördagen arrangerade Fadimes Minnesgala på Berns salonger i Stockholm. Foto: Fredrik Persson/TT

Stefan Löfven hedrade Fadimes minne

Det är 13 år sedan Fadime Sahindal blev hedersmördad av sin far. Fadime hade före sin död framträtt och bland annat talat i riksdagen där hon belyste frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Statsminister Stefan Löfven deltog den 17 januari på Fadimes minnesgala i Stockholm.

- Vi måste hedra Fadime, för att minnas hennes mod och vilja, men också för de miljontals människor i Sverige och världen som lever under samma förhållanden som Fadime gjorde, sa Stefan Löfven.

Framåtsyftande dialog mellan barnrättskommittén och regeringen

Dialogen mellan Sveriges regering och barnrättskommittén i Genève är nu avslutad. Arbetet för barns rättigheter fortsätter i samarbete med civilsamhället och andra aktörer.

Minnesceremonier för tsunamins offer

Annandag jul, den 26 december, deltog representanter från regeringen och Regeringskansliet vid ceremonier i Sverige och Thailand till minnet av offren för flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.

Alla notiser

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.

Nytt informationsmaterial om demokratipolitik


Kortversion av skrivelsen "En politik för en levande demokrati"