Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Juno Blom ny utredare för regeringens utredning gällande mäns våld mot kvinnor

Regeringen har utsett Juno Blom att vara ny särskild utredare efter det att Pia Enochsson gått i pension. Utredaren ska bland annat analysera och bedöma behovet av att inom befintlig myndighetsstruktur samla och sprida kunskap och erfarenheter av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, samt utvärdera insatser och ge konsultativt stöd till myndigheter och andra relevanta aktörer på området. Juno Blom tillträdde den 1 augusti.

Omslag till vitboken. En öppen dossier med z och löpnummer. Del av omslag till vitboken: Blomquist Annonsbyrå

Satsning på skolmaterial om övergrepp på romer

I mars presenterade regeringen "Den mörka och okända historien" - en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Regeringen har nu gett kommissionen mot antizigansim uppdraget att ta fram skolmaterial som utgår från den.

- Okunskap om romer och om de övergrepp och kränkningar romer har utsatts för bidrar till dagens utanförskap hos den romska gruppen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer


Romers situation i dag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer under lång tid har utsatts för. Regeringen anser att en vitbok som beskriver historien är en viktig utgångspunkt för att stärka arbetet med romers mänskliga rättigheter.

Nu finns vitboken som DAISY (ljudfil)


Lyssna till ett kort utdrag ur boken, hämtat från kapitlet om romers tillgång till utbildning. Avsnittet heter Romers erfarenheter av skolan och innehåller vittnesmål från flera romska personer. Vitboken i DAISY-format kan beställas genom att kontakta Arbetsmarknadsdepartementets enhet för diskrimineringsfrågor.
Stefan Attefall med Ulrika Svalfors och Anders Bäckström Samfundsminister Stefan Attefall tog i maj initiativ till den sammanställning av forskningsresultat som teol.dr. Ulrika Svalfors och prof. Anders Bäckström nu genomför. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Sekulärt samhälle skapar frihet för konfessionella välfärdslösningar

- Sveriges religiösa landskap har under 2000-talet blivit mer varierat. Två parallella utvecklingar - 1900-talets sekularisering och 2000-talets de-sekularisering - har medfört ökad religiös pluralism vilket tillåtit religiösa röster att blir hörda i det offentliga samtalet.
Det sa Anders Bäckström, professor i religionssociologi, och teol. dr. Ulrika Svalfors när de torsdagen den 14 augusti gav Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) en förhandspresentation av den sammanfattning av forskningsresultat om religiös aktivitet i Sverige som samfundsminister Stefan Attefall tog initiativ till i maj.

Tobias Billström deltar i Regnbågsparaden i Malmö

Lördagen den 9 augusti besöker migrationsminister Tobias Billström Malmö. Där kommer han att delta i Malmös årliga Regnbågsparad, Malmö Pride, som går genom hela staden.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Skärpt straffrättsligt skydd för transpersoner

Regeringen tillsätter en utredning som ska överväga starkare straffrättsligt skydd för transpersoner bland annat genom att titta på om transpersoner bör omfattas av reglerna om hets mot folkgrupp.

Regeringen ger också chefsrådman Erica Hemtke i uppdrag att ta ställning till om det är möjligt att ta bort termen ras, använd om människor, i olika lagar och eventuellt ersätta med annat uttryck.

Alla notiser