Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Statsrådens ansvarsområden

Ylva Johansson är arbetsmarknadsminister och chef för Arbetsmarknadsdepartementet. Hon ansvarar för frågorna arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö och integration.

Statsminister Stefan Löfven har dock beslutat att vissa ärenden som hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska föredras av ett annat statsråd. Anledningen till detta är att frågorna vid årsskiftet flyttar till de förordnade statsrådens departement.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Kulturdepartementet får ansvar för mänskliga rättigheter på nationell nivå, diskriminering, främlingsfientlighet och intolerans, hbt-frågor och de nationella minoriteterna.

Uppdatering av webbplatsen

Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning av regeringsskiftet.

Alla notiser