Budgetpropositionen för 2013

Prop. 2012/13:1

Utgiven:
20 september 2012

Typ:
Proposition

Avsändare:
Finansdepartementet

Ladda ner

Sammanfattning

Den 20 september 2012 lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2013 (prop. 2012/13:1) till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för 2013, finansplan och skattefrågor m.m.
_____________________________________________________

Riksdagen fattade den 19 december 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.
_______________________________________________________

För beställning av budgetpropositionen för 2013 kontakta:
Riksdagens tryckeriexpedition,
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 58 10
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)