The Swedish Reform Programme for Growth and Employment 2008-2010

Utgiven:
17 oktober 2008

Typ:
Skrivelse

Avsändare:
Statsrådsberedningen

Sammanfattning

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2008-2010, på engelska.