Finanspolitik och statens budget

English

Budgeten för 2015


I vanliga fall ska budgetpropositionen lämnas till riksdagen senast den 20 september. När det är valår ser reglerna lite annorlunda ut.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Anders Borg om det ekonomiska läget

I samband med regeringens möte på Harpsund redogjorde Anders Borg för det ekonomiska läget och förutsättningarna för arbetet med budgeten 2015.
- Det är viktigt att de offentliga finanserna är starka också framgent. Sverige måste kunna möta framtida kriser från en styrkeposition och det måste säkras att vi har säkerhetsmarginaler också i framtiden, säger finansminister Anders Borg.

Ökade resurser till arbetsförmedling

I dag presenterar regeringen nya förslag för att stärka stödet för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden genom bland annat ökat förmedlingsstöd, utvecklade arbetsgivarkontakter samt fler tidiga programinsatser utanför garantierna.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Nya förslag för skärpta straff

I dag presenterade Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund nya förslag för att skärpa straffen och begränsa villkorlig frigivning, samt ytterligare åtgärder mot våld i nära relationer och sexualbrott.

Förslag om mer trygghet för Sveriges äldre

Under ett besök i Borås i dag presenterar Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund flera förslag för att ytterligare förbättra äldreomsorgen. Det handlar bland annat om en äldreboendegaranti, mer utbildning för äldreomsorgens personal, en nationell demensplan och ökat självbestämmande för människor på äldre dagar.

Regeringen presenterar nya skolförslag

I Malmö i dag presenterade Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund flera nya skolförslag - däribland högre löner till särskilt skickliga lärare. Med mer fokus på kunskap i skolan är målet att Sverige inom tio år ska ha klättrat upp till topp-tio i Pisa-mätningarna.

Regeringen vill ha fler miljöbilar

I dag är Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund i Sundsvall för att presentera satsningar på fler miljöbilar och lägre utsläpp från transportsektorn. Sverige är ett av få länder som har lyckats kombinera minskande klimatutsläpp med en växande ekonomi. Regeringen vill fortsätta satsa på förnybar energi och utvecklad miljöteknik för att på så vis utveckla Sveriges ekonomi på ett hållbart sätt. Dagens förslag är ytterligare steg på vägen.