Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, postfrågor, samt transporter och infrastruktur.

Ansvariga statsråd

Mikael Damberg Närings- och innovations­minister
Anna Johansson Infrastruktur­minister
Mehmet Kaplan Bostads-, stadsutvecklings- och it-­minister
Sven-Erik Bucht Landsbygds­minister

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • Regeringen utreder skärpta regler kring taxiverksamhet

    Foto: Mattias Tiederman/Folio

    Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över regelverken för taxiverksamhet och samåkning. Det primära syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. Ett annat syfte är att anpassa dagens regler för taxi och samåkning till nya förutsättningar.

  • Statlig utredning vill förbättra finansieringen för innovativa och växande företag

    Utredningen innehåller en kartläggning av vilka behov små och medelstora företag har av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser. Utredaren har flera förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga.

Sven-Erik Bucht redogör för den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
Sven-Erik Bucht redogör på pressfika den 9 juli för den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Foto: Regeringskansliet

En ny nationell strategi för den regionala tillväxtpolitiken

Regeringen har fattat beslut om En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Strategin är långsiktigt vägledande för det regionala tillväxtarbetet och ska bland annat bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken – utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Foto: Jonas Nordlund

Regeringen satsar på att exportera svensk turism

VisitSweden har tilldelats 70 miljoner kronor under tre år för att genomföra insatser som ska stärka Sverigebilden utomlands. VisitSweden får därmed möjlighet att genomföra bland annat satsningar på nya tillväxtmarknader, öka marknadsföringen av hållbar natur- och ekoturism på landsbygden.

Logotypen för Sveriges ordförandeskap som föreställer en flagga och texten Sweden Sverige Chairmanship.
Logotypen för Sveriges ordförandeskap. Regeringskansliet

Sverige ordförande i innovationsnätverket EUREKA

Den 1 juli tog Sverige över ordförandeskapsklubban i EUREKA, ett internationellt nätverk vars syfte är att främja transnationella samarbetsprojekt inom marknadsnära forskning och utveckling.

Mehmet Kaplan tar emot slutbetänkandet "En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning" från Bostadsplaneringskommittén.
Mehmet Kaplan tar emot slutbetänkandet "En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning" från Bostadsplaneringskommittén. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet.

Ökad samordning för bättre bostadsförsörjning föreslås

Bostadsplaneringskommittén har överlämnat sitt slutbetänkande SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. Kommitténs uppdrag har varit att utreda de regelverk som styr fysisk planering av bostadsförsörjningsbehövet på regional nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 2395 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida