Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, postfrågor, samt transporter och infrastruktur.

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • Regeringen beslutade om förändringar i Transportstyrelsens ledning

    Vid regeringssammanträdet den 20 juli beslutade regeringen att frågan om generaldirektören Maria Ågren ska avskedas från sin anställning som generaldirektör i Regeringskansliet ska anmälas till Statens ansvarsnämnd. Regeringen beslutade även att entlediga Rolf Annerberg från uppdraget som ordförande i styrelsen för Transportstyrelsen och att utse Anita Johansson till ny ordförande. Den 18 juli kallade statsrådet Anna Johansson till pressträff. Se den webbutsända pressträffen i efterhand.

  • Jämställdhet och hållbarhet i fokus för statliga bolagsportföljen

    Foto: Regeringskansliet

    Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2016 med cirka 80 miljarder kronor jämfört med föregående år. Efter årsstämmorna 2017 är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 45 procent. I ägarpolicyn tydliggörs att Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling liksom Parisavtalet ska vara vägledande för bolagens arbete.

Foto: Regeringskansliet.

Regeringens fem strategiska samverkansprogram

Regeringen pekar genom de fem strategiska samverkansprogrammen ut svenska styrkeområden där man tillsammans med partners investerar i framtiden. Målsättningen är att samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling och skapa fler jobb.

Foto: Mostphotos

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden

Regeringen har beslutat om en infrastrukturproposition: Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029.

Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för Sverige

Den nationella livsmedelsstrategin tar sikte mot år 2030 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Konsumenterna ska ha bättre möjligheter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val.

Byggkran över tak
Byggkran över hustak. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Stöd som ska gynna ökat bostadsbyggande

Regeringen har beslutat om ett antal långsiktiga stöd som ska underlätta byggandet av nya och renoveringar av befintliga bostäder.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 4244 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida