Samförståndsavtal om strategiska flygtransporter (Strategic Airlift Capability) SAC ID-nummer: SÖ 2008:40

Ladda ner:

Samförståndsavtal om strategiska flygtransporter (Strategic Airlift Capability) SAC.

Washington den 23 september 2008