Remiss av rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare Diarienummer: M2015/2234/Ee