Remiss av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029 Diarienummer: N2017/05430/TIF

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Näringsdepartementet avseende Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Sidan kommer att uppdateras med fler remissvar, sista svarsdatum är den 30 november 2017.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.