En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Ds 2005:30

Utgiven:
15 juli 2005

Typ:
Departementsserien (Ds)

Avsändare:
Försvarsdepartementet

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)