Justitiedepartementet

English

Tobias Billström besökte Katrineholm

Tobias Billström hos Viadidakt, Katrineholm. Foto: Regeringskansliet

I Katrineholm träffade migrationsministern först elever på Duweholmsgymnasiet för att prata om migration och global utveckling. Därefter besökte han Viadidakts två projekt EgenKraft och Isak. Projekten vänder sig till utlandsfödda personer för att underlätta deras väg till arbete eller studier.

Pressinbjudan: "Migration - en nyckel till utveckling"

Måndagen den 28 april hålls ett seminarium med temat "Migration - en nyckel till utveckling" där fem statsråd och tre generaldirektörer ger sina bilder av hur migration bidrar till utveckling. Seminariet anordnas som en del av det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen föreslår i en proposition åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Ny generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan

Regeringen har i dag utnämnt Thomas Persson till generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Thomas Persson tillträder den 26 maj.

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera ombildningen av polisen

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera ombildningen av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 oktober 2016 respektive den 1 oktober 2017 och slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Foto: Regeringskansliet

Tobias Billström besökte Göteborg

Tisdagen 15 april besökte Tobias Billström Göteborg och träffade bland annat det nordiska IT-konsultföretaget Cybercom för att prata arbetskraftsinvandring och internationella studenter och doktorander på Göteborgs universitet.

Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet

Beatrice Ask träffade Polisen i Örebro

Tisdagen den 15 april besökte Beatrice Ask Polisen i Örebro för att få information om deras projekt kring trygghetshundar och deras arbete mot gängrelaterad brottslighet.

Alla notiser
Apr 24
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Logotyp GFMD

Sverige ordförande i Globala forumet för migration och utveckling


Sverige är 2013-14 ordförande i den mellanstatliga plattformen för dialog kallat för det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Här samlas de vanligaste frågorna och svaren om politiken, lagförslag och satsningar.
Satsning mot ungdomskriminalitet

Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att

aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper. Det är en del i regeringens stora satsning mot ungdomskriminalitet.
Det svenska rättsväsendet

I den uppdaterade upplagan av broschyren

"Det svenska rättsväsendet" ges en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Beatrice Ask och Tobias Billström

Bildarkiv


Bilder fria att använda för press och media.