Justitiedepartementet

English

Ny president i Kammarrätten i Göteborg

Regeringen har i dag utnämnt Dag Stegeland till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg.

Ny statssekreterare i Justitiedepartementet

Regeringen har i dag utsett Ann Linde till statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman.

Justitiedepartementets nya statsråd

Foto: Regeringskansliet

I dag tillträder Sveriges nya regering. Till justitie- och migrationsminister och chef för Justitiedepartementet har Morgan Johansson utsetts. Anders Ygeman har utsetts till inrikesminister i departementet.

Ny statssekreterare i Justitiedepartementet

Regeringen har i dag utsett Lars Westbratt till statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Se över din prenumeration

Du vet väl att du kan prenumerera på nyheter via e-post från regeringen.se? Du kan prenumerera på pressmeddelanden, statsrådens tal och debattartiklar, publikationer samt ärendeförteckningar. Lägg upp din prenumeration utifrån statsråd, departement eller ämne. Om du redan prenumererar kan du behöva se över din prenumeration med anledning av regeringsskiftet.

Uppdatering av webbplatsen

Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning av regeringsskiftet.

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Regeringen har överlämnat en proposition som gör det möjligt för polisen att föra ett register över personer med tillträdesförbud. Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till och behandla uppgifter i registret för att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in på arenorna.

Alla notiser
Okt 22
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Faktablad om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.