Justitiedepartementet

English

Utredare har kartlagt tillämpningen av vissa bestämmelser i utlänningslagen

Rådman Ingrid Utne har haft i uppdrag att kartlägga tillämpningen av en bestämmelse i utlänningslagen (5 kap. 16 § tredje stycket 2) som rör anhöriginvandring och undantag från ordningen med uppskjuten invandringsprövning. Bestämmelsen tar framför allt sikte på kvinnor som kommer till Sverige på grund av anknytning till en man och utsätts för våld eller annan allvarlig kränkning i förhållandet.

Stödet till ideellt brottsofferarbete stärks

Den som döms för ett brott där fängelse ingår i straffskalan är i dag skyldig att betala en särskild avgift på 500 kronor till brottsofferfonden. Regeringen föreslår nu en höjning till 800 kronor.

Ny statssekreterare i Justitiedepartementet

Regeringen har i dag utsett Catharina Espmark till statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Budgeten för 2015

Torsdagen den 23 oktober presenterar regeringen sin budget för 2015. Justitiedepartementets del av budgeten omfattar rättsväsendet, migration, konsument- och demokratifrågor.

Morgan Johansson och Anders Ygeman presenterar budgeten i Gävle och Växjö

Torsdagen 23 oktober besöker Morgan Johansson Gävle och Anders Ygeman Växjö för att presentera budgetpropositionen för 2015.

Ny president i Kammarrätten i Göteborg

Regeringen har i dag utnämnt Dag Stegeland till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg.

Ny statssekreterare i Justitiedepartementet

Regeringen har i dag utsett Ann Linde till statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Faktablad om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.