Justitiedepartementet

English

Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras

Regeringen beslutade idag att ge Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, uppgiften att som särskild utredare se över om det behövs lagändringar för att Sverige ska leva upp till FN:s krav på straffrättslig reglering för att kriminalisera träning och stöd till terrororganisationer.

Biträdeskostnadsutredningen lämnade sitt betänkande

Biträdeskostnadsutredningen (Ju 2013:02) har överlämnat sitt betänkande Rättvisans pris (SOU 2014:86) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Ygeman besöker Borås

Onsdagen den 17 december besöker Anders Ygeman Borås. Han kommer bland annat att träffa Borås pensionärsorganisationer samt företrädare för kommunen för att höra om kommunens brottsförebyggande arbete.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ygeman tog emot utredning om maskeringsförbud

Regeringens utredare Sigurd Heuman anser att det finns ett behov av att införa ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Utredaren föreslår bland annat att ett straffansvar för maskering ska införas för den som maskerar sig på en idrottsanläggning.
- Jag har svårt att förstå värdet av att maskera sig på fotbollsarenor och vill gå vidare med ett lagförslag, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Bättre sociala återanpassning av dömda inom EU

I dag överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom EU. I propositionen föreslår regeringen att dömda personer med hemvist eller närmare anknytning till en annan medlemsstat inom EU i större utsträckning än i dag ska verkställa straffet i den staten. Syftet är att den dömde ska verkställa påföljden i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frihetsberövande påföljder.

Inrikesminister Ygeman besöker Göteborg

Onsdagen den 10 december besöker inrikesminister Anders Ygeman Göteborg. Han kommer bland annat att besöka judiska församlingen för att samtala om hatbrott, delta på ett torgmöte och besöka polisen på Hisingen och i Hammarkullen.

Morgan Johansson på UNHCR:s konferens om flyktingar från Syrien

I dag, tisdag den 9 december deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på UNHCR:s konferens om vidarebosättning av syriska flyktingar i Genève.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Faktablad om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.