Justitiedepartementet

English

Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Konsumentverket ska med omedelbar verkan kunna förbjuda en kreditgivare som allvarligt brister i sin kreditprövning att ge lån till konsumenter. Detta föreslås i departementspromemorian Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (Ds 2015:24) som i dag skickas ut på remiss.

Länsstyrelsen i Stockholms län får ansvar för arbete mot människohandel

Regeringen har i dag beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Regeringen ger Kustbevakningen klartecken att delta i räddningsinsatser i Medelhavet

Regeringen har i dag beslutat att Kustbevakningen, i samråd med Frontex, får ställa fartyg, båtar, flygplan och personal till förfogande för deltagande i Frontex insater i Medelhavet under tiden den 1 maj 2015 till och med den 1 maj 2016.

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom EU

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med lagförslag som syftar till att främja användningen av alternativ till frihetsberövanden under brottmålsprocessen.

Morgan Johansson besöker Svea hovrätt

Onsdagen den 29 april besöker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Svea hovrätt.

Morgan Johansson besöker Hässleholm

I dag besöker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Hässleholm. Där kommer han först att inviga tingsrättens nyrenoverade lokaler och därefter besöka kommunens SFI-utbildning.

Morgan Johansson talade i FN:s säkerhetsråd

Torsdagen den 23 april talade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i FN:s säkerhetsråd, New York. Talet handlade om arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.