Justitiedepartementet

English

Inrikesminister Anders Ygeman besöker Malmö

Fredagen den 21 november besöker inrikesminister Anders Ygeman Malmö. Han kommer bland annat att besöka Plattform Malmö, som är en samlingsplats för flera av Malmös sociala och förebyggande insatser riktade till ungdomar och deras föräldrar samt till personer som önskar lämna kriminella nätverk.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Dan Eliasson utsedd till ny rikspolischef

Regeringen har vid sitt sammanträde i dag utsett Dan Eliasson till ny rikspolischef. Till ny chef för nationella operativa avdelningen utsågs Mats Löfving och till ny chef för avdelningen för särskilda utredningar utsågs Ebba Sverne Arvill. Inrikesminister Anders Ygeman presenterade de nya cheferna vid en webbutsänd pressträff i Rosenbad i dag.

Morgan Johansson på nordiskt migrationsministermöte i Oslo

Den 18-19 november träffar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sina nordiska kollegor i Oslo. Migrationsministermötet sker inom ramen för den Nordiska samrådsgruppen för flyktingfrågor (NSHF).

Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisade uppdrag om att minska införseln av illegala skjutvapen

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag tagit emot Rikspolisstyrelsen och Tullverkets redovisning av uppdraget om att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige.
- Införseln av illegala skjutvapen till Sverige utgör ett allvarligt samhällsproblem och efterfrågan tillskrivs i stor utsträckning den grova organiserade brottsligheten, säger Anders Ygeman. Samverkan mellan myndigheter är en nyckel i kampen mot denna typ av brottslighet.

Rikspolisstyrelsen redovisade uppdrag om sociala insatsgrupper

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag tagit emot Rikspolisstyrelsens redovisning av uppdraget att aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella.
- Det myndighetsgemensamma arbete som pågår ute i landet med att motverka att unga utvecklar en kriminell livsstil är viktigt och värdefullt, både för individerna som tar del av hjälpen men även för samhället i stort, säger Anders Ygeman.

Utredare har kartlagt tillämpningen av vissa bestämmelser i utlänningslagen

Rådman Ingrid Utne har haft i uppdrag att kartlägga tillämpningen av en bestämmelse i utlänningslagen (5 kap. 16 § tredje stycket 2) som rör anhöriginvandring och undantag från ordningen med uppskjuten invandringsprövning. Bestämmelsen tar framför allt sikte på kvinnor som kommer till Sverige på grund av anknytning till en man och utsätts för våld eller annan allvarlig kränkning i förhållandet.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Faktablad om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.