Justitiedepartementet

English

Globalt samarbete kring migration och rörlighet - en nyckel för hållbar utveckling

Fredagen 22 maj hölls ett seminarium om vilken roll migration och rörlighet kan ha för en hållbar utveckling och varför det är så svårt för världens länder att samarbeta kring migrationsfrågorna. Medverkade gjorde bland annat Peter Sutherland, FN:s generalsekreterares särskilde representant för internationell migration och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister.

Enklare redovisningsregler för små företag

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som förenklar och förtydligar reglerna för årsredovisningen i mindre företag. Lagförslaget innehåller också regler som möjliggör större insyn i företag som utvinner naturresurser.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen vill möjliggöra assisterad befruktning för ensamstående

I dag presenterade justitieminister Morgan Johansson och sjukvårdsminister Gabriel Wikström regeringens förslag att ensamstående kvinnor ska kunna få assisterad befruktning.
– Förslaget innebär att Sverige äntligen får en tidsenlig lagstiftning på området, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Förslag om ökad endomarbehörighet i tvistemål

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen av tvistemål i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen Ökad endomarbehörighet i tvistemål innehåller förslag som syftar till att effektivisera domstolsprocessen.

Europeisk skyddsorder – Rätt till EU:s fria rörlighet även vid kontaktförbud

Enligt förslaget till ny lag ska skyddsbehövande kunna ta med sig kontaktförbud vid flytt eller längre resa till andra av EU:s medlemsstater. Detsamma gäller för resa till Sverige från annat EU-land. Skyddsbehövande personer ges därmed ökade möjligheter att utöva sin rätt att röra sig fritt inom EU. Regeringen beslutar därför att inhämta Lagrådets yttrande över en ny lag om europeisk skyddsorder.

Modernare rättegångar förenklar för brottsoffer och vittnen

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen En modernare rättegång II innehåller förslag som syftar till att effektivisera och förenkla domstolsprocessen framförallt för brottsoffer och vittnen genom att öka domstolarnas möjligheter att använda ljud- och bildinspelningar.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.