Justitiedepartementet

English

Valdeltagandet ska studeras

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har gett Statistiska centralbyrån (SCB) uppdrag att utföra tre studier om det svenska valdeltagandet för supervalåret 2014.
- Ett högt och jämlikt valdeltagande är ett uttryck för demokratins förankring i samhället. Supervalåret 2014 med både Europaparlamentsval och nationella allmänna val är ett unikt tillfälle att undersöka valdeltagandet, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Tobias Billström besöker Helsingborg

Fredagen den 12 september besöker migrationsministern Helsingborg och företaget McNeil.

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Regeringen har överlämnat en proposition som gör det möjligt för polisen att föra ett register över personer med tillträdesförbud. Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till och behandla uppgifter i registret för att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in på arenorna.

Tobias Billström besökte företaget Blinkfyrar

Onsdagen den 10 september besökte migrationsminister Tobias Billström företaget Blinkfyrar i Staffanstorp.

Tobias Billström besöker Göteborg

Torsdagen den 11 september besöker Tobias Billström Volvo Cars i Göteborg för att diskutera kompetensförsörjning och behov av arbetskraftsinvandring.

Tobias Billström besökte Boden och Luleå

Måndagen den 8 september besökte Tobias Billström Boden och Luleå för att bland annat besöka projektet Klondyke, ett projekt där asylsökande erbjuds undervisning i svenska och IT.

Beatrice Ask besökte Falun

Måndagen den 8 september besökte Beatrice Ask och statssekreterare Martin Valfridsson kvinnojouren i Falun för att höra mer om deras samarbete med Socialförvaltningen, Polisen och Brottsofferjouren.

Alla notiser
Sep 16
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Faktablad om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Beatrice Ask och Tobias Billström

Bildarkiv


Bilder fria att använda för press och media.