Justitiedepartementet

English

Anders Ygeman besöker Uppsala

Måndagen den 9 mars besöker inrikesminister Anders Ygeman Uppsala. Där kommer han att träffa polisen för att höra om arbetet mot våld och övergrepp mot barn vid deras barnahusverksamhet, besöka Åklagarmyndigheten samt träffa företrädare för Uppsalas muslimska församling vid ett besök i moskén.

Ygeman tog emot skogsbrandsutredning

Inrikesminister Anders Ygeman har idag tagit emot utredningen om skogsbranden i Västmanland. Den särskilda utredaren Aud Sjökvist, har utvärderat den operativa insatsen och det övriga arbete som bedrevs i samband med skogsbranden i Västmanlands län sommaren 2014.

Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Regeringen har i dag fattat beslut om att lämna en proposition med förslag till modernare regler för den internationella järnvägstrafiken till riksdagen. Förslagen innebär att Sverige tillträder det s.k. Vilniusprotokollet till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF).

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ygeman tog emot förslag för bekämpning av hatbrott

Onsdagen den 4 mars presenterade rikspolischefen Dan Eliasson de åtgärder som polisen planerar att vidta för ett utvecklat arbete med att bekämpa hatbrott, för inrikesminister Anders Ygeman.

Morgan Johansson besöker Huddinge

I morgon, torsdagen den 5 mars besöker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Huddinge. I Huddinge ska Morgan Johansson fördjupa sig i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapade arbetet i kommunen. Bland annat kommer det brottsförebyggande rådet i kommunen berätta om den lokala handlingsplanen mot organiserad brottslighet.

Morgan Johansson tog emot Lösöreköpskommitténs betänkande

Lösöreköpskommitténs uppdrag har varit att ta ställning till om det finns långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar med att ersätta traditionsprincipen med en avtalsprincip vid köp av lösöre.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredare föreslår åtgärder för att förhindra missbruk av svenska pass

Måndagen den 2 mars överlämnade utredaren Ebba Sverne Arvill sin utredning Missbruk av svenska pass - Omfattning och åtgärdsförslag, Ds 2015:12, till inrikesminister Anders Ygeman. Bland förslagen märks en utökad kontroll av biometrisk information och att begränsa tillgången till normalt max tre pass under en femårsperiod.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.