Justitiedepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ygeman tog emot betänkande om datalagring och integritet

Den f.d. ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher har i dag överlämnat betänkandet "Datalagring och integritet", SOU 2015:31, till inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen utser två justitieråd till Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen har i dag utnämnt Mari Andersson och Leif Gäverth till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Polisutbildning blir högskoleutbildning

Regeringen vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Direktiv till en utredning har tagits fram och en särskild utredare, Petra Lundh, har utsetts.

– Brottsligheten utvecklas och då måste polisyrket också utvecklas, nu startar arbetet med att göra polisutbildningen till högskoleutbildning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete

Rikspolischef Dan Eliasson, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och generaldirektör på Brå Erik Wennerström Foto: Elin Almqvist, Regeringskansliet

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson inledningstalade i dag på Brottsförebyggande rådets (Brå) konferens Råd för framtiden i Sundsvall. Morgan Johansson aviserade då de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete.

Sverige undertecknar FN-konvention om öppenhet i investeringsskyddstvister

Sverige undertecknade den 17 mars FN-konventionen om öppenhet vid avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stater på investeringsområdet. Konventionen innebär att FN:s nyligen antagna öppenhetsregler ska tillämpas om investeringsskyddstvister avseende existerande investeringsskyddsavtal skulle uppstå. Sverige har deltagit aktivt i arbetet med att ta fram konventionen och öppenhetsreglerna.

Inrikesminister Anders Ygeman besöker Brandkåren Attunda

Onsdagen den 18 mars besöker inrikesminister Anders Ygeman Brandkåren Attunda. Vid besöket kommer han bland annat att diskutera hur brandkåren arbetar för minskade olyckor i samhället samt hur brandkåren samverkar med andra myndigheter.

Stärkta rättigheter för brottsoffer

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag som genomför EU:s brottsofferdirektiv. Förslagen innebär att målsägandens rätt till tolkning, översättning och information stärks.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.