Justitiedepartementet

English

Åtgärder för att motverka att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar kapas

Regeringen har i dag beslutat att ändra förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978). Förändringen innebär att en person som registreras eller avförs som företrädare för en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening ska underrättas om detta. Syftet är att oriktiga registreringar ska upptäckas snabbare och ekonomisk brottslighet förhindras.

Morgan Johansson besöker Vänersborg och Trollhättan

Onsdagen den 25 februari besöker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Vänersborg och Trollhättan. Han kommer först att besöka asylboendet på Restad Gård, Vänersborg. Därefter åker han till Trollhättan för att studera kommunens brottsförebyggande arbete.

Statligt ägda asylboenden utreds

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bedöma om det finns ekonomiska förutsättningar för staten att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår också att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Anders Ygeman till högnivåkonferens om våldsbejakande extremism

Den 18-19 februari hålls en högnivåkonferens om våldbejakande extremism i Vita Huset, Washington, med ledare från hela världen. Inrikesminister Anders Ygeman representerar Sveriges regering. Med på mötet deltar även Säpo-chefen Anders Thornberg och regeringens nationella samordnare Mona Sahlin.

Anders Ygeman besöker Köpenhamn

Måndagen den 16 februari besöker inrikesminister Anders Ygeman Köpenhamn. Mot bakgrund av lördagens attentat kommer Ygeman besöka den judiska synagogan, träffa justitieminister Mette Frederiksen samt delta på minneshögtiden för att hedra offren och det öppna samhället.

Anders Ygeman besöker Örebro

Onsdagen den 11 februari besöker inrikesminister Anders Ygeman Örebro och polisregion Bergslagen. Vid sitt besök kommer Ygeman bland annat träffa polisen som berättar om projektet "trygghetshund". Han kommer också att besöka stadsdelen Vivalla.

Målsägandens rättigheter stärks

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag för genomförandet av EU:s brottsofferdirektiv. EU:s brottsofferdirektiv innebär att brottsoffers ställning stärks då målsägandens rätt till tolkning, översättning och information ökar.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.