Justitiedepartementet

English

Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till en ny strafflindringsgrund som tar sikte på medverkan till utredning av egen brottslighet. Förslaget innebär att en gärningsman som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av det egna brottet ska kunna få ett kortare straff än det som annars skulle ha dömts ut.

Justitieministern besöker Jönköping och Skövde på måndag

Måndagen den 1 september besöker Beatrice Ask Jönköping för att få information om det brottsförebyggande arbetet och om polisens samverkan med Jönköpings kommun. På eftermiddagen besöker hon Skövde för att få information om det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

En översyn av våldtäktsbrottet

Regeringen tillsätter en utredning med en parlamentarisk referensgrupp som ska göra en bred översyn av våldtäktsbrottet. I utredarens uppdrag ingår att ge förslag på en helt ny reglering som innebär att det ställs högre krav på gärningsmannen i en sexuell situation.

Tobias Billström besöker Eslöv

I morgon, fredagen den 29 augusti, besöker migrationsminister Tobias Billström Eslöv. Där kommer statsrådet att besöka Norrevångsskolan och träffa ensamkommande barn som studerar på skolan.

Regeringen utreder hot och ordningsstörningar i domstolar

Brottsoffer och vittnen ska kunna ge sina berättelser utan att känna sig hotade av andra som besöker domstolen.
- Maktdemonstrationer från personer med anknytning till kriminella nätverk hör inte hemma i våra rättssalar, säger justitieminister Beatrice Ask.

Beatrice Ask besökte Kalmar tingsrätt

Beatrice Ask utanför Kalmar tingsrätt Foto: Regeringskansliet

Tisdagen den 26 augusti besökte Beatrice Ask Kalmar tingsrätt för att få information om tingsrättens vittnesstödsverksamhet och vad som kan göras för att stödja vittnen.

Regeringen presenterar paket med nya åtgärder för att skydda våldsutsatta kvinnor

I dag presenterar regeringen ytterligare åtgärder som ska underlätta för våldsutsatta personer, framför allt för utsatta kvinnor. Det handlar om att de som utsatts för våld i hemmet ska få hjälp av polisen att hämta sina personliga saker, sekretess för brottsoffer i sexualbrottsmål samt att det ska bli lättare att få nya identitetsuppgifter.

Alla notiser
Aug 29
  • Inrikes resa Skåne. Besöker en skola för ensamkommande barn i Eslöv. Därefter partiarrangemang i Höör och Hörby.

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Faktablad om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Beatrice Ask och Tobias Billström

Bildarkiv


Bilder fria att använda för press och media.