Justitiedepartementet

English

EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder. Genom EU-förordningen ska skyddsbehövande kunna ta med sig kontaktförbud vid flytt mellan EU:s medlemsstater. Skyddsbehövande personer ges därigenom ökade möjligheter att utöva sin rätt att röra sig fritt inom EU.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Anders Ygeman om sitt uppdrag som inrikesminister

Polisen, säkerhetspolisen och samhällets krisberedskap är några av de områden inrikesminister Anders Ygeman ansvarar för. Den viktigaste frågan just nu är den stora omorganisation som polisen står inför.

Inrikesminister Anders Ygeman besöker Uppsala

Onsdag 26 november besöker inrikesminister Anders Ygeman Uppsala kommun för att diskutera det förebyggande arbetet som görs mot jordskred och andra naturolyckor, framför allt översvämningsrisker. I samband med besöket hålls en pressträff.

Inrikesminister Anders Ygeman besöker Malmö

Fredagen den 21 november besöker inrikesminister Anders Ygeman Malmö. Han kommer bland annat att besöka Plattform Malmö, som är en samlingsplats för flera av Malmös sociala och förebyggande insatser riktade till ungdomar och deras föräldrar samt till personer som önskar lämna kriminella nätverk.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Dan Eliasson utsedd till ny rikspolischef

Regeringen har vid sitt sammanträde i dag utsett Dan Eliasson till ny rikspolischef. Till ny chef för nationella operativa avdelningen utsågs Mats Löfving och till ny chef för avdelningen för särskilda utredningar utsågs Ebba Sverne Arvill. Inrikesminister Anders Ygeman presenterade de nya cheferna vid en webbutsänd pressträff i Rosenbad i dag.

Morgan Johansson på nordiskt migrationsministermöte i Oslo

Den 18-19 november träffar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sina nordiska kollegor i Oslo. Migrationsministermötet sker inom ramen för den Nordiska samrådsgruppen för flyktingfrågor (NSHF).

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Faktablad om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.