Landsbygd, djur och livsmedel

English

Jordbruk

Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap och en levande landsbygd.

Landsbygd

De areella näringarna står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden.

Fiske

Regeringens målsättning är att yrkesfisket, fritidsfisket och fiskeribranschen ska bidra till att skapa arbete, välfärd och levande kust- och insjösamhällen. Förutsättningen för att det ska lyckas är att allt fiske bedrivs resurseffektivt och miljömässigt hållbart, med effektiva fiskeregler och selektiva fångstredskap.

Senaste publikationer

Remisser och remissvar


Här publiceras de flesta av Landsbygdsdepartementets aktuella remisser och remissvar.